Stránky v této kategorii slouží jako zdroj pro tvoje učení ve škole.
More information

kategorie 12

Další informace: 1

Bezpečné cesty: Dopravní výchova
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15) ] Informace ke všem nejdůležitějším tématům dopravní výchovy, vyučovaným na základní škole. Texty, fotografie a videa přispívají k snadnému pochopení daného tématu.
Genius Logicuskr
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Mezinárodní logická a vědomostní soutěž.
Krajina za školou
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Projekt umožňuje budování schopnosti v oblasti komunikace, organizace práce, týmové práce a prezentace výsledků především v oblasti vztahu člověka a přírody.
Planeta Země 3000
[ Mládež (13-15)/Dospívající mládež (16-18) ] Populárně naučný, přírodovědně zeměpisný vzdělávací projekt.
Středoškolská odborná činnost - SOČ
[ Dospívající mládež (16-18) ] Pokyny pro talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 17 vědních oborech. Ke stažení brožury, přihlášky a řády.
Tvoje chytrá křížovka
[ Děti (12 a méně)/Mládež (13-15) ] On-line křížovky s tématikou běžného učiva 6.– 9. tříd v kategoriích: dějepis, zeměpis, přírodopis, matematika, chemie, český a anglický jazyk, fyzika a informatika.
world 2007-2008
[ Mládež (13-15) ] Slovní úlohy, poznávačka Sluneční soustavy, informace v zeměpise a opakování matematiky.

Tato kategorie v jiných jazycích: 12

Poslední změna:
prosinec 9, 2018 at 20:06:52 UTC
Škola
Sporty a zájmy
Život mladých
Domov a rodina
International
Kultura a umění
Počítače
Rozcestníky
Zábava
Hry
Zdraví
Zprávy a média
Lidé a společnost
Předškoláci