Reference Knihovny
143

kategorie 4

Podobné kategorie 3

Aleph
Systém obsluhující všechny aspekty knihovny, jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu čtenářů - www a grafický OPAC, výpůjční proces, katalogizaci, správu seriálů, akvizici, meziknihovní službu a správu dat, včetně statistických analýz.
Caslin
Portál soustřeďující údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí.
Elektronická knihovna časopisů (EZB)
Nabízí přístup ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.
IPK - informace pro knihovny
Oborové báze dat, odborné činnosti, legislativa, standardy, akce, vzdělávání a statistika, dokumenty, adresáře, e-konference, soutěže a ceny, spolky a sdružení, programy podpory a oborová brána KIV.
Knihovna Akademie věd ČR
Systém Aleph, předmětový lístkový katalog katalog on-line, digitalizované tisky, rukopisy a volně přístupné databáze.
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Česká veřejná odborná knihovna specializovaná na výtvarné umění a příbuzné obory.
Knihovna.cz
Hlavní www server českých knihoven. Evidence, katalogy a odkazy.
Knihovny v České republice
Souborné katalogy a odkazy na knihovny místní i vědecké.
Knihovny.cz
Informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách, přístupu a možnostem jejich využívání.
Odborná knihovna Slováckého muzea
Knihovna zaměřená na literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu.
Parlamentní knihovna ČR
Základní informace, historie, knihovní řád, katalogy, časopisy a digitální knihovna obsahující všechny parlamentní tisky od r. 1918.
Ptejte se knihovny
Služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti. Na oborové i provozní otázky odpovídají pracovníci zúčastněných knihoven.
Státní technická knihovna
Informace, on-line katalogy, citační vyhledávač a probíhající akce.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
Členství, regionální a odborné orgány, akce a projekty, tisk a média, aktuality a inspiromat.
Tritius
Propojuje čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu pro transformaci knihoven v kulturní centra.
IPK - informace pro knihovny
Oborové báze dat, odborné činnosti, legislativa, standardy, akce, vzdělávání a statistika, dokumenty, adresáře, e-konference, soutěže a ceny, spolky a sdružení, programy podpory a oborová brána KIV.
Aleph
Systém obsluhující všechny aspekty knihovny, jak z pohledu zaměstnanců, tak z pohledu čtenářů - www a grafický OPAC, výpůjční proces, katalogizaci, správu seriálů, akvizici, meziknihovní službu a správu dat, včetně statistických analýz.
Knihovny.cz
Informace o českých knihovnách, jejich fondech, informačních zdrojích, poskytovaných službách, přístupu a možnostem jejich využívání.
Ptejte se knihovny
Služba českých knihoven určená nejširší veřejnosti. Na oborové i provozní otázky odpovídají pracovníci zúčastněných knihoven.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP)
Členství, regionální a odborné orgány, akce a projekty, tisk a média, aktuality a inspiromat.
Knihovna Akademie věd ČR
Systém Aleph, předmětový lístkový katalog katalog on-line, digitalizované tisky, rukopisy a volně přístupné databáze.
Parlamentní knihovna ČR
Základní informace, historie, knihovní řád, katalogy, časopisy a digitální knihovna obsahující všechny parlamentní tisky od r. 1918.
Tritius
Propojuje čtenáře, knihovny a poskytovatele obsahu pro transformaci knihoven v kulturní centra.
Státní technická knihovna
Informace, on-line katalogy, citační vyhledávač a probíhající akce.
Elektronická knihovna časopisů (EZB)
Nabízí přístup ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má daná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu.
Odborná knihovna Slováckého muzea
Knihovna zaměřená na literární a jiné dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu.
Knihovny v České republice
Souborné katalogy a odkazy na knihovny místní i vědecké.
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Česká veřejná odborná knihovna specializovaná na výtvarné umění a příbuzné obory.
Knihovna.cz
Hlavní www server českých knihoven. Evidence, katalogy a odkazy.
Caslin
Portál soustřeďující údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí.

Tato kategorie v jiných jazycích: 35

Poslední změna:
srpen 15, 2019 at 8:16:27 UTC
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
Všechny jazyky
Kultura a umění
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas