Stránky výhradně určené Evropské unii, přidruženým organizacím apod.
More information

kategorie 1

Další informace: 2

Europa - Portál Evropské unie
Poznejte EU a život v Evropě, jazykový koutek, práva, cestování, studium a práce, kontakty na europoslance a diskusní fórum.
BBCCzech.com: Evropská ústava
Plné znění euroústavy, prezident a názory politiků.
Eurlex
Přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Sbírky, smlouvy a mezinárodní předpisy a návrhy.
Europanostra
Celostátní soutěž pro studenty středních škol o Evropské unii.
Euroskop.cz
Oficiální zdroj informací o členství ČR v Evropské unii. Aktuální zpravodajství o budoucnosti Evropy, evropské peníze, já a EU, dokumenty a odkazy.
EUserver
Informace o aktivitách evropského eurorealistického myšlenkového proudu občanům České a Slovenské republiky.
Evropská unie
Přehled evropských institucí, parlamentu, komisí a rad. Informace o činnosti, euroústavě, rozšíření a geografii. Fakta o státech a koloniích, poslanci a mince.
Ministerstvo průmyslu a obchodu: Evropská unie
Aktuality, vnitřní trh, komunitární programy, strukturální fondy, předpisy EU v gesci MPO, překlady a publikace, vztahy k ESVO a EHP, spory v mezinárodním obchodě, licenční řízení a energetika.
Vláda ČR: Evropská unie
Zprávy a informace Odboru pro záležitosti EU (OEU), Odboru kompatibility a Odboru pro informování o evropských záležitostech (OEZ) a aktuality o přípravě na předsednictví EU.
Zastoupení Evropské komise
Podpora členským zemím, novinky, dokumenty, fotogalerie a pojmy o EU.
Český rozhlas: Evropská unie
Dokumenty, zpravodajství, komentáře, publicitstika a soutěže.
Český rozhlas: Kapesní atlas EU (Evropské unie)
Zprostředkovává historii EU doplněnou o multimediální obsah. Rozdělení do šesti epoch nabízí pohled na více jako 100 zásadních událostí od konce 2. světové války až po současný stav. Historii doplňují i informace o EU poodhalující mechanismy, smluvní základy a rozhodovací procedury. Nabízí naučný kvíz.

Tato kategorie v jiných jazycích: 18

Poslední změna:
únor 4, 2017 at 6:35:06 UTC
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony
Věda
Internetové obchody