Věda Biologie
90

kategorie 3

Podobné kategorie 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)
Státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, sledování stavu druhů a biotopů, Natura 2000, hospodářské újmy, dotační programy, územní a druhová ochrana přírody, záchranné programy, časopis Ochrana přírody, metodiky, chráněná území, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a přírodní památky.
Anatom.cz
Procvičování anatomie člověka v obrázcích.
Atraktivní biologie
Představuje základní oblasti biologie. Aktuality, kurzy, pomocné materiály, dokumenty a fotogalerie.
Biologie
Středoškolská biologie, geneticky modifikované organismy.
Biotox
Virtuální herbář, encyklopedie psychotropních rostlin, svět přírodních látek, přehled informací z toxikologie a vyhledávací databáze E symbolů.
Blaha Milan
Popularizační stránky o molekulární regulaci buněčného cyklu, reprodukci savců, klonování, molekulární biologii a biochemii. Obsahuje základní souhrny, nové obrázky, odkazy a data.
Centrum biologie, geografie a envigogiky (CBG)
Virtuální skripta oddělení biologie.
Gate2Biotech
Informace z českého biotechnologického výzkumu. Adresář firem a společností, zóna pro studenty a zprávy.
Genetika - Biologie
Obsahuje kapitoly o dědičnosti a dědičných chorobách, klinické genetice a vrozených vadách, populaci, evoluci a genetickém inženýrství.
Oddělení fyziky biomolekul
Základní výzkum v oblasti molekulární biofyziky.
Rozhlas: Témata - Příroda
Články, informace a fotografie o dění v přírodě.
SC&M Středisko Cytometrie a Mikroskopie
Služby, vybavení laboratoře, protokoly FCM, kontakty a odkazy na příbuzné stránky.
Toxikon
Internetový přehled toxikologie.
Česká vědecká společnost pro mykologii
Údaje o společnosti, adresář, Mykologické listy, knihovna, členové, akce.
Oddělení fyziky biomolekul
Základní výzkum v oblasti molekulární biofyziky.
Rozhlas: Témata - Příroda
Články, informace a fotografie o dění v přírodě.
SC&M Středisko Cytometrie a Mikroskopie
Služby, vybavení laboratoře, protokoly FCM, kontakty a odkazy na příbuzné stránky.
Anatom.cz
Procvičování anatomie člověka v obrázcích.
Atraktivní biologie
Představuje základní oblasti biologie. Aktuality, kurzy, pomocné materiály, dokumenty a fotogalerie.
Centrum biologie, geografie a envigogiky (CBG)
Virtuální skripta oddělení biologie.
Česká vědecká společnost pro mykologii
Údaje o společnosti, adresář, Mykologické listy, knihovna, členové, akce.
Genetika - Biologie
Obsahuje kapitoly o dědičnosti a dědičných chorobách, klinické genetice a vrozených vadách, populaci, evoluci a genetickém inženýrství.
Toxikon
Internetový přehled toxikologie.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)
Státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, sledování stavu druhů a biotopů, Natura 2000, hospodářské újmy, dotační programy, územní a druhová ochrana přírody, záchranné programy, časopis Ochrana přírody, metodiky, chráněná území, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a přírodní památky.
Biotox
Virtuální herbář, encyklopedie psychotropních rostlin, svět přírodních látek, přehled informací z toxikologie a vyhledávací databáze E symbolů.
Gate2Biotech
Informace z českého biotechnologického výzkumu. Adresář firem a společností, zóna pro studenty a zprávy.
Blaha Milan
Popularizační stránky o molekulární regulaci buněčného cyklu, reprodukci savců, klonování, molekulární biologii a biochemii. Obsahuje základní souhrny, nové obrázky, odkazy a data.
Biologie
Středoškolská biologie, geneticky modifikované organismy.

Tato kategorie v jiných jazycích: 33

Poslední změna:
červenec 25, 2019 at 21:54:24 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
Všechny jazyky
Kultura a umění
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony