Věda Fyzika
48

kategorie 1

Podobné kategorie 1

3pól
Články, soutěže a diskuse o elektrické energii.
Akustika
Seminární práce shrnující principy akustiky a jejich dopad v technice a hudbě.
Albert Einstein - Wikipedie
Biografie a osobnost, popularita a kulturní dopad tohoto teoretického fyzika.
Aldebaran
Server věnovaný fyzice, astrofyzice a fyzice plazmatu.
Aldebaran.feld.cvut.cz
Texty z fyziky, astrofyziky, kosmologie a teorie plazmatu.
Amper
Slouží k fyzikálnímu vzdělávání a použití fyziky v běžném životě, zejména v environmentálních disciplínách.
AstroNuklFyzika
Představuje řadu vzájemně propojených odborných pojednání v elektronické formě z oblastí jaderné a radiační fyziky, teorie relativity, astrofyziky, kosmologie a přírodovědně-filosofických úvah.
Bičanova soustava fyzikálních veličin
První etapa budování nové fyziky pro třetí tisíciletí.
conVERTER
Převody fyzikálních jednotek, slavní fyzici a Nobelovy ceny za fyziku.
Dielektrika, termodielektrický jev
Stránky věnované popisu vlastností dielektrik a termodielektrického jevu. Výklad historie elektretů, tvorby kompozitních dielektrik a experimentů s dielektriky.
Experimentální studium náhlého zmrznutí podchlazené vody
Stránky věnované práci sledující závislost hustoty podchlazené vody na její teplotě při atmosférickém tlaku.
FEL Laboráty (nejen) z Fyziky
Vypracované laboratorní úlohy z předmětů Fyzika1 a Fyzika2 pro studenty ČVUT.
Fyzika kolem nás - články pro ZŠ
Energie vody, vodní_elektrárny, dráha letu, pohled z letadla, měřítko a vzdálenost, hydromechanický model tranzistoru.
Fyzika na GBN
Přehled, materiály a pomocné nástroje pro fyzikální vzdělávání.
Fyzika pro gymnázia
Zpracování fyziky jako maturitních témat v rozsahu pro gymnázia. Možnost stažení kompletu.
Fyzikální kabinet
Oficiální stránky komise fyziky Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech. Návody na pomůcky, Java aplety, fyzikální soutěže.
Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS)
Akce pro středoškoláky, kteří se zajímají o fyziku.
Fyzikální olympiáda
Program, úlohy, výsledky a archiv.
Fyzikální olympiáda Praha
Aktuální informace, výsledkové listiny a zajímavosti.
Fyzikální praktika z MatFyzu
Mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika a jaderná fyzika.
Fyzikální praktikum FJFI
Tipy k tvorbě protokolů do fyzikálních praktik a ukázky protokolů.
Fyzikální web
Jevy, popisy a vysvětlení středoškolské fyziky.
Fyzikální ústav AV ČR
Informace o ústavu, výzkum, zdroje a aktivity.
Fyzikální ústav: Sekce fyziky elementárních částic
Výzkumná pracoviště v ČR zabývají se fyzikou částic, projekty s účastí českých fyziků
Fyzmatik – fyzikálně matematický blog
Fyzikálně matematický blog nejenom pro studenty gymnázia. Pozoruhodné matematické a fyzikální jevy kolem nás.
FyzWeb
Zajímavosti, fyzikální informace, knihovna, dílna a odpovědna.
Halové jevy
Pozorování, články, statistiky a fotogalerie.
Jednota českých matematiků a fyziků
Novinky, přehled poboček, poslání, historie, usnesení, program a stanovy.
Jednotky.cz
Převodník jednotek pro délku, plochu, objem, hmotnost, sílu, tlak, výkon, energii, teplotu, čas, rychlost a úhly.
Levitron – antigravitace na vašem stole
Zařízení Levitron a jeho pokročilá variace "Antigravitační" globus vznášející se ve vzduchu bez opory.
Miniencyklopedie
Multimediální encyklopedie energie. Ukazuje jak pracují elektrárny a obsahuje soutěže.
Monoceros
Web fyzikální sekce Přírodovědecké fakulty MU
Odhalené tajemství Einsteinových efektů
Původ efektů které popisuje speciální teorie relativity není ve vzájemné rychlosti soustav.
Optické úkazy v atmosféře
Vysvětlení polární záře, různých ohybových jevů, mapa noční oblohy, princip duhy a halové jevy.
Přeměny mechanické energie
Seminární práce žáků Jiráskova gymnázia.
Státnice z elektroniky
Otázky řazené do 19 kapitol.
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)
Historie, vznik, statut a organizační schéma, zaměření, odborná činnost a vybavení.
Termomechanika technologických procesů
Představení oboru ZČU. Pracovníci, výzkum, aplikace, výuka, materiály ke stažení a publikace.
Tokamak - Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Výzkum zaměřený na vybrané problémy spojené se snahou o realizaci kontrolované termojaderné fúze.
Vzdáleně řízená laboratoř GymKT
Účelem laboratoře je nejen podpora praktické výuky fyziky, ale i sběr zkušeností s provozem vzdálené internetové laboratoře.
Zajímavá fyzika aneb Nevšední jevy všedního dne
I věda může být hrou pro každého.
ÚDiF – Divadlo fyziky
Vystoupení se zajímavými fyzikálními experimenty pro školy i firmy. Snahou je zábavnou formou zpřístupnit lidem přírodní vědy.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Informace o ústavu a jeho vedení, oddělení, observatoře, externí pracoviště, zaměstnanci, publikace a knihovna.
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Objasňuje vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Obsahuje organizační diagram, skupiny, konference a seznamy.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Informace o ústavu, Tokamak, impulsní systémy, termické a laserové plazma, materiálové inženýrství, optická diagnostika, výzkum a grantová témata, publikace a spolupráce.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu.
Česká nukleární společnost
Provádění osvěty, napomáhání vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šíření informací z oblasti mírového využívání jaderné energie.
Český metrologický institut (ČMI)
Aktuality, časté dotazy, odborné akce, kontakty a dokumenty.
Vzdáleně řízená laboratoř GymKT
Účelem laboratoře je nejen podpora praktické výuky fyziky, ale i sběr zkušeností s provozem vzdálené internetové laboratoře.
Český metrologický institut (ČMI)
Aktuality, časté dotazy, odborné akce, kontakty a dokumenty.
Fyzikální praktikum FJFI
Tipy k tvorbě protokolů do fyzikálních praktik a ukázky protokolů.
3pól
Články, soutěže a diskuse o elektrické energii.
Jednotky.cz
Převodník jednotek pro délku, plochu, objem, hmotnost, sílu, tlak, výkon, energii, teplotu, čas, rychlost a úhly.
Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS)
Akce pro středoškoláky, kteří se zajímají o fyziku.
Levitron – antigravitace na vašem stole
Zařízení Levitron a jeho pokročilá variace "Antigravitační" globus vznášející se ve vzduchu bez opory.
FEL Laboráty (nejen) z Fyziky
Vypracované laboratorní úlohy z předmětů Fyzika1 a Fyzika2 pro studenty ČVUT.
Fyzikální ústav AV ČR
Informace o ústavu, výzkum, zdroje a aktivity.
Odhalené tajemství Einsteinových efektů
Původ efektů které popisuje speciální teorie relativity není ve vzájemné rychlosti soustav.
Miniencyklopedie
Multimediální encyklopedie energie. Ukazuje jak pracují elektrárny a obsahuje soutěže.
Tokamak - Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Výzkum zaměřený na vybrané problémy spojené se snahou o realizaci kontrolované termojaderné fúze.
Fyzika kolem nás - články pro ZŠ
Energie vody, vodní_elektrárny, dráha letu, pohled z letadla, měřítko a vzdálenost, hydromechanický model tranzistoru.
Experimentální studium náhlého zmrznutí podchlazené vody
Stránky věnované práci sledující závislost hustoty podchlazené vody na její teplotě při atmosférickém tlaku.
Fyzika na GBN
Přehled, materiály a pomocné nástroje pro fyzikální vzdělávání.
Bičanova soustava fyzikálních veličin
První etapa budování nové fyziky pro třetí tisíciletí.
Termomechanika technologických procesů
Představení oboru ZČU. Pracovníci, výzkum, aplikace, výuka, materiály ke stažení a publikace.
Fyzikální ústav: Sekce fyziky elementárních částic
Výzkumná pracoviště v ČR zabývají se fyzikou částic, projekty s účastí českých fyziků
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)
Historie, vznik, statut a organizační schéma, zaměření, odborná činnost a vybavení.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu.
Státnice z elektroniky
Otázky řazené do 19 kapitol.
Fyzikální olympiáda Praha
Aktuální informace, výsledkové listiny a zajímavosti.
Fyzikální olympiáda
Program, úlohy, výsledky a archiv.
Fyzika pro gymnázia
Zpracování fyziky jako maturitních témat v rozsahu pro gymnázia. Možnost stažení kompletu.
Dielektrika, termodielektrický jev
Stránky věnované popisu vlastností dielektrik a termodielektrického jevu. Výklad historie elektretů, tvorby kompozitních dielektrik a experimentů s dielektriky.
Fyzmatik – fyzikálně matematický blog
Fyzikálně matematický blog nejenom pro studenty gymnázia. Pozoruhodné matematické a fyzikální jevy kolem nás.
Aldebaran.feld.cvut.cz
Texty z fyziky, astrofyziky, kosmologie a teorie plazmatu.
FyzWeb
Zajímavosti, fyzikální informace, knihovna, dílna a odpovědna.
Fyzikální kabinet
Oficiální stránky komise fyziky Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech. Návody na pomůcky, Java aplety, fyzikální soutěže.
ÚDiF – Divadlo fyziky
Vystoupení se zajímavými fyzikálními experimenty pro školy i firmy. Snahou je zábavnou formou zpřístupnit lidem přírodní vědy.
Monoceros
Web fyzikální sekce Přírodovědecké fakulty MU
Zajímavá fyzika aneb Nevšední jevy všedního dne
I věda může být hrou pro každého.
Optické úkazy v atmosféře
Vysvětlení polární záře, různých ohybových jevů, mapa noční oblohy, princip duhy a halové jevy.
Akustika
Seminární práce shrnující principy akustiky a jejich dopad v technice a hudbě.
AstroNuklFyzika
Představuje řadu vzájemně propojených odborných pojednání v elektronické formě z oblastí jaderné a radiační fyziky, teorie relativity, astrofyziky, kosmologie a přírodovědně-filosofických úvah.
Amper
Slouží k fyzikálnímu vzdělávání a použití fyziky v běžném životě, zejména v environmentálních disciplínách.
Aldebaran
Server věnovaný fyzice, astrofyzice a fyzice plazmatu.
Česká nukleární společnost
Provádění osvěty, napomáhání vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šíření informací z oblasti mírového využívání jaderné energie.
Jednota českých matematiků a fyziků
Novinky, přehled poboček, poslání, historie, usnesení, program a stanovy.
conVERTER
Převody fyzikálních jednotek, slavní fyzici a Nobelovy ceny za fyziku.
Albert Einstein - Wikipedie
Biografie a osobnost, popularita a kulturní dopad tohoto teoretického fyzika.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Informace o ústavu, Tokamak, impulsní systémy, termické a laserové plazma, materiálové inženýrství, optická diagnostika, výzkum a grantová témata, publikace a spolupráce.
Přeměny mechanické energie
Seminární práce žáků Jiráskova gymnázia.
Halové jevy
Pozorování, články, statistiky a fotogalerie.
Fyzikální praktika z MatFyzu
Mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika a jaderná fyzika.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Informace o ústavu a jeho vedení, oddělení, observatoře, externí pracoviště, zaměstnanci, publikace a knihovna.
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Objasňuje vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami. Obsahuje organizační diagram, skupiny, konference a seznamy.
Fyzikální web
Jevy, popisy a vysvětlení středoškolské fyziky.

Tato kategorie v jiných jazycích: 36

Poslední změna:
srpen 25, 2019 at 7:35:10 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
Všechny jazyky
Kultura a umění
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony