Věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu.
More information

Další informace: 2

Arcana
Společnost pro zdraví, krásu a duchovní rozvoj.
Asociace forenzních psychologů
Obsahuje přehled kontaktů, stanovy, články, akce a zajímavosti.
Asociace grafologů ČR
Akce a semináře, slovníček pojmů, typy studia a články.
Asociace klinických psychologů České republiky
Občanské profesní sdružení, které hájí zájmy klinických psychologů v ČR.
Centrum rozvoje nadaných dětí
Cílem centra je informovat a poskytovat odborné aktuální informace pro psychology, učitele i rodiče těchto dětí a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností.
Emoční inteligence
Informace o emocích, mozku a inteligenci, přehled teorií, zajímavosti a informace z personální psychologie.
MUDr. Michal Kryl - psychoterapeut
Individuální a skupinová psychoterapie, relaxace, výklad snů, individuální nebo týmová supervize pro odborníky v pomáhajících profesích. Olomouc.
Psychologický ústav Akademie věd
Informace o struktuře a aktivitách ústavu.
Socionika
Teorie osobnosti upozorňující na korelaci mezi osobnostními typy a interpersonálními vztahy.
Výklad snu
Interpretace, výklad a analýza snu.
Wikipedie: Psychologie
Různé pohledy na psychologii, základní pojmy a disciplíny, hlavní směry a předmět studia, fenomény (jevy), vědomí, senzorické procesy a vnímání.
Zásady společenského chování
Rozbor situací a jak se při nich chovat.
Českomoravská psychologická společnost
Dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky.
Československá psychologie
Časopis pro psychologickou teorii a praxi, vydává Psychologický ústav Akademie věd České Republiky.
Česká asociace studentů psychologie
Občanské sdružení studentů a absolventů psychologie působících na území České republiky.
Životní-energie.cz
Techniky dotýkají se energetického systému těla, ovlivňující jeho funkční stav a přímo na něj působící. Témata relaxace, meditace a práce s energií, astrální cestování, jóga, zdraví a EEG.

Tato kategorie v jiných jazycích: 27

Poslední změna:
září 25, 2018 at 9:55:34 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
All Languages
Kultura
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony