Տեղեկագրություն Կրթություն
55

դասավորումներ 1

Ակադեմիական փոխանակում։
Ընդունելություն և դասախոսներ։
Կրթահամալիր և համայնքային կենտրոն։
Կրթական ծրագիր։
Ինժեներական լաբորատորիաներ։
Տնտեսագիտական կայք։
Գիտական աստիճանների հաստատում։
Օնլայն կրթահամալիր։
Տեղեկություններ Գերմանիայում ուսման և հետազոտության հնարավորությունների վերաբերյալ։
Դպրոց և ուսումնական կենտրոն։
Տեղեկություններ պետական ավարտական և միասնական քննությունների, ընթացիկ գնահատումների և ազգային ստուգատեսների մասին։
Էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսներ։
Կրթական միջավայր։
Արտաքին գործերի նախարարության համակարգի համար դիվանագիտական կադրերի պատրաստում։
Ընդունելություն, ծրագիր և միջոցառումներ։
Դպրոց, մանկապարտեզ և ամառային դպրոց։
ուսումնական հաստատությունների կառավարման համակարգ
Երևանի Ճարտարապետության և Շինարարության Պետական Համալսարանի Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն։
Եվրոպական կրթական ծրագիր։
Քոլեջ - գիմնազիա 3-5 տարեկանների համար։
Գիտելիքների թեստավորման համակարգ։
Կրթական միջավայր։
Առաջարկում է լեզվի դասընթացները, միջազգային քննություններին նախապատրաստող կուրսեր ու բիզնես հմտությունների թրեյնինգներ։
Էլեկտրոնային ինտերակտիվ ուսուցման տեխնոլոգիաների ստեղծում, կիրառում, տարածում։
Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր։
Ծրագրի նպատակն է կրթության ոլորտում որակի, համապատասխանության, հասանելիության և արդյունավետության բարելավման ուղղված բարեփոխումային ծրագրերի իրականացումն է։
Լաբորատորիայի հիմնական առաքելությունն է կրթության մատչելիության ապահովումը` բաց, ճկուն և բարձրորակ հեռաուսուցման ծրագրերի իրականացման միջոցով` ինչպես տեղաբնակ, այնպես էլ օտարերկրյա ուսանողների համար։
Ընդհանուր տեղեկություններ, նորություններ և ֆակուլտետներ։
Մաթեմատիկա առարկան սովորեցնող անվճար համակարգ որը նախատեսված է 4-րդից մինչև ավարտական դասարանների աշակերտների համար։
Էլեկտրոնային գրքեր, հոդվածներ, անիմացիաներ, սլայդներ, ծրագրեր, ֆորում, մրցույթ։
Կենտրոնը դասավանդում է բուժքույրական գործ, դասական և բուժական մերսում, դեկորատիվ դիմահարդարում, խմորեղենի պատրաստում, խոհարարություն, կար ու ձև, սեղանի ձևավորում և այլ մասնագիտություններ։
Հիմնադրամի մասին, նախագծեր, նորություններ, զեկույցներ և ելույթներ։
Կենտրոնը ձգտում է նպաստել մասնագիտական ոլորտի խնդիրների շահագրգիռ քննարկմանը, հանրության մեջ մասնագիտական կրթության մասին տեղեկատվության և այդ համակարգի հեղինակության աստիճանական բարձրացմանը։
Նախակրթական և տարրական դպրոց։
Քննարկում կրթության ապագայի շուրջ։
ուսանողական կայք
Էլեկտրոնային պաշարների շտեմարան. դասագրքեր, առարկայական ծրագրեր, մեթոդական նյութեր և կրթական փաստաթղթեր։
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ
Գիտության, տեխնոլոգիայի և կրթության ոլորտներին առնչվող մրցույթ։
Համակարգչային դասընթացներ։
Օգնություն դիմորդներին և աշակերտներին։
Սփյուռքահայ և հայրենի ուսուցիչների վերապատրաստություն։
Ընդունելություն, գործընկերներ և դասախոսեր, նախագծեր և ռեսուրսներ։
Մաթեմատիկայի խմբակ։
Մասնավոր դպրոց։
Դպրոցականների օլիմպիադաներ։
Մանկապարտեզ և դպրոց։
«Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ։
Նախապատրաստական բաժին և ընդունելություն։
ուսանողական կայք
ուսումնական հաստատությունների կառավարման համակարգ
Ընդունելություն և դասախոսներ։
Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր։
Դպրոց, մանկապարտեզ և ամառային դպրոց։
Մասնավոր դպրոց։
Ընդունելություն, ծրագիր և միջոցառումներ։
Ինժեներական լաբորատորիաներ։
Օնլայն կրթահամալիր։
Քննարկում կրթության ապագայի շուրջ։
Կրթահամալիր և համայնքային կենտրոն։
Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի Պետրոս Մելքոնյանի անվան Վանաձորի մասնաճյուղ
Եվրոպական կրթական ծրագիր։
Կրթական միջավայր։
Կրթական միջավայր։
Գիտելիքների թեստավորման համակարգ։
Գիտական աստիճանների հաստատում։
Տեղեկություններ Գերմանիայում ուսման և հետազոտության հնարավորությունների վերաբերյալ։
Կրթական ծրագիր։
Ակադեմիական փոխանակում։
Տնտեսագիտական կայք։
Համակարգչային դասընթացներ։
Օգնություն դիմորդներին և աշակերտներին։
Նախապատրաստական բաժին և ընդունելություն։
Մանկապարտեզ և դպրոց։
Ընդունելություն, գործընկերներ և դասախոսեր, նախագծեր և ռեսուրսներ։
Սփյուռքահայ և հայրենի ուսուցիչների վերապատրաստություն։
Էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսներ։
«Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ։
Էլեկտրոնային պաշարների շտեմարան. դասագրքեր, առարկայական ծրագրեր, մեթոդական նյութեր և կրթական փաստաթղթեր։
Արտաքին գործերի նախարարության համակարգի համար դիվանագիտական կադրերի պատրաստում։
Մաթեմատիկայի խմբակ։
Դպրոցականների օլիմպիադաներ։
Ընդհանուր տեղեկություններ, նորություններ և ֆակուլտետներ։
Դպրոց և ուսումնական կենտրոն։
Տեղեկություններ պետական ավարտական և միասնական քննությունների, ընթացիկ գնահատումների և ազգային ստուգատեսների մասին։
Ծրագրի նպատակն է կրթության ոլորտում որակի, համապատասխանության, հասանելիության և արդյունավետության բարելավման ուղղված բարեփոխումային ծրագրերի իրականացումն է։
Առաջարկում է լեզվի դասընթացները, միջազգային քննություններին նախապատրաստող կուրսեր ու բիզնես հմտությունների թրեյնինգներ։
Էլեկտրոնային գրքեր, հոդվածներ, անիմացիաներ, սլայդներ, ծրագրեր, ֆորում, մրցույթ։
Էլեկտրոնային ինտերակտիվ ուսուցման տեխնոլոգիաների ստեղծում, կիրառում, տարածում։
Գիտության, տեխնոլոգիայի և կրթության ոլորտներին առնչվող մրցույթ։
Երևանի Ճարտարապետության և Շինարարության Պետական Համալսարանի Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոն։
Հիմնադրամի մասին, նախագծեր, նորություններ, զեկույցներ և ելույթներ։
Նախակրթական և տարրական դպրոց։
Լաբորատորիայի հիմնական առաքելությունն է կրթության մատչելիության ապահովումը` բաց, ճկուն և բարձրորակ հեռաուսուցման ծրագրերի իրականացման միջոցով` ինչպես տեղաբնակ, այնպես էլ օտարերկրյա ուսանողների համար։
Քոլեջ - գիմնազիա 3-5 տարեկանների համար։
Մաթեմատիկա առարկան սովորեցնող անվճար համակարգ որը նախատեսված է 4-րդից մինչև ավարտական դասարանների աշակերտների համար։
Կենտրոնը դասավանդում է բուժքույրական գործ, դասական և բուժական մերսում, դեկորատիվ դիմահարդարում, խմորեղենի պատրաստում, խոհարարություն, կար ու ձև, սեղանի ձևավորում և այլ մասնագիտություններ։
Կենտրոնը ձգտում է նպաստել մասնագիտական ոլորտի խնդիրների շահագրգիռ քննարկմանը, հանրության մեջ մասնագիտական կրթության մասին տեղեկատվության և այդ համակարգի հեղինակության աստիճանական բարձրացմանը։

ուրիշ լեզուներ 65

Վերջին թարմացումը:
Ապրիլ 1, 2020 at 22:59:59 UTC
Տեղեկագրություն
Շրջանային
Գիտություն
Գնումներ
Հասարակություն
Սպորտ
All Languages
Արվեստ
Գործ
Համակարգիչներ
Խաղեր
Առողջություն
Տուն
Լուրեր
Ժամանց