Sadrži lokalne obrazovne ustanove, programe i mogućnosti, kao i druge obrazovne resurse specifične za područje.
More information

Pogledajte i: 1

Elektrotehnički fakultet
Sadrži pregled fakulteta, popis profesora i asistenata, nastavne planove, raspored časova i ispitne rokove, te izvod iz statuta fakulteta i zakona o univerzitetu.
Univerzitet u Banjoj Luci
Sadrži istorijat univerziteta, sastav univerzitetskih tijela, popis fakulteta i novosti.
Univerzitet u Banjoj Luci
Sadrži istorijat univerziteta, sastav univerzitetskih tijela, popis fakulteta i novosti.
Elektrotehnički fakultet
Sadrži pregled fakulteta, popis profesora i asistenata, nastavne planove, raspored časova i ispitne rokove, te izvod iz statuta fakulteta i zakona o univerzitetu.

Ova kategorija na drugim jezicima: 1

Posljednja izmjena:
ponedjeljak februar 05 03:35:08 UTC 2018
Regionalno
Nauka
Kupovina
Društvo
Sport
All Languages
Umjetnost
Poslovanje
Računari
Igre
Zdravlje
Domaćinstvo
Novosti
Rekreacija
Preporuke