Pàgines sobre creació de treball, mercat laboral i sindicats.
More information
Arsett
Empresa de treball temporal.
Autoocupació
Centre de promoció i gestió d'iniciatives d'autoocupació. Amb guies, eines, formes jurídiques, programes formatius, ajudes i beques.
Infofeina
Portal de la feina que ofereix de forma gratuita l'accés a les ofertes de treball actualitzades i organitzades per àrees, poblacions i/o províncies, dins l'àmbit de Catalunya.
Servei d'Ocupació de Catalunya
Organisme adscrit al Departament de Treball que té com a missió promoure l'ocupació de qualitat, en condicions d'igualtat, per contribuir a la cohesió social i al desenvolupament competitiu de l'empresa catalana.
Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Organisme adscrit a la Conselleria de Treball i Formació, el qual planifica, gestiona i coordina, amb la participació dels agents econòmics i socials més representatius, les actuacions relatives a les polítiques d'ocupació.
Temporal Quality
Empresa de treball temporal present a tota Catalunya i Andorra. Servei integral de recursos humans amb informació d'empreses, candidats i consulta de currículums i ofertes.
Treballar
Informació pràctica per a treballadors i futurs treballadors: accés a la funció pública, col·legis professionals, trobar feina, seguretat i salut laboral.
Treballateca
Ofertes i demandes de llocs de treball.
Tribunal Laboral de Catalunya
És la institució responsable d'intervenir en els conflictes d'interessos entre treballadors i empresaris a Catalunya, i que actua com a òrgan de mediació, arbitratge i conciliació en les relacions laborals.
Servei d'Ocupació de Catalunya
Organisme adscrit al Departament de Treball que té com a missió promoure l'ocupació de qualitat, en condicions d'igualtat, per contribuir a la cohesió social i al desenvolupament competitiu de l'empresa catalana.
Treballar
Informació pràctica per a treballadors i futurs treballadors: accés a la funció pública, col·legis professionals, trobar feina, seguretat i salut laboral.
Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Organisme adscrit a la Conselleria de Treball i Formació, el qual planifica, gestiona i coordina, amb la participació dels agents econòmics i socials més representatius, les actuacions relatives a les polítiques d'ocupació.
Treballateca
Ofertes i demandes de llocs de treball.
Temporal Quality
Empresa de treball temporal present a tota Catalunya i Andorra. Servei integral de recursos humans amb informació d'empreses, candidats i consulta de currículums i ofertes.
Infofeina
Portal de la feina que ofereix de forma gratuita l'accés a les ofertes de treball actualitzades i organitzades per àrees, poblacions i/o províncies, dins l'àmbit de Catalunya.
Arsett
Empresa de treball temporal.
Autoocupació
Centre de promoció i gestió d'iniciatives d'autoocupació. Amb guies, eines, formes jurídiques, programes formatius, ajudes i beques.
Tribunal Laboral de Catalunya
És la institució responsable d'intervenir en els conflictes d'interessos entre treballadors i empresaris a Catalunya, i que actua com a òrgan de mediació, arbitratge i conciliació en les relacions laborals.

Aquesta categoria en altres idiomes: 31

Darrera actualització:
Juliol 19, 2019 at 6:15:03 UTC
Economia i empresa
Informàtica
Jocs
Salut
Mitjans de comunicació
Lleure
Referència
Regional
Ciència i tecnologia
Compres
Societat
Esports
All Languages
Arts