Eesti Teatmematerjalid
4

Subcategories 1

Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamat
Eesti Keele Instituudi andmebaasil baseeruv sõnastik. Otsinguvorm, ettepanekute ja paranduste esitamise võimalus.
Infotelefon 1182
Infoteenistus: sõiduplaanid, telefonid, ürituste kavad.
Interneti Teataja sõnastikuleht
Erinevate tõlkesüsteemide kasutajaliidesed erinevate võimaluste ja paljude keelekombinatsioonidega.
MAAILM.com
Kataloog, mis sisaldab linke Eesti ja muu maailma veebilehtedele.
Infotelefon 1182
Infoteenistus: sõiduplaanid, telefonid, ürituste kavad.
Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamat
Eesti Keele Instituudi andmebaasil baseeruv sõnastik. Otsinguvorm, ettepanekute ja paranduste esitamise võimalus.
MAAILM.com
Kataloog, mis sisaldab linke Eesti ja muu maailma veebilehtedele.
Interneti Teataja sõnastikuleht
Erinevate tõlkesüsteemide kasutajaliidesed erinevate võimaluste ja paljude keelekombinatsioonidega.

Other languages 84

Last update:
veebruar 19, 2018 at 6:45:08 UTC
Teatmematerjalid
Regioonid
Teadus
Kaubandus
Ühiskond
Sport
All Languages
Kultuur ja meelelahutus
Äri
Arvutid
Tervis
Meedia
Harrastused