Kennis
8

Subcategories 1

Frysk.com
Wolle as Fryske taal - en kultuermienskip in folweardich plak krije yn dizze wrâld wide kommunikaasje.
Fryske Akademy
It wittenskiplik sintrum foar ûndersyk en ûnderwiis oangeande Fryslân en syn befolking, syn taal en kultuer.
Fryske Wikipedy
Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken en eltsenien is frij om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen.
It Frysk Natuermuseum
Mei ynformaasje, de útstallingen, de kolleksje en oer de wurkgroepen.
Praat Mar Frysk
Spul om de Frysk taal te promovearjen. Far gewoane minsken, mar ek bedriuwen kinne meidwaan.
Wurdboek
Friestalige website met Fries woordenboek, schrijfhulp en taaltips.
Wurdboek
Friestalige website met Fries woordenboek, schrijfhulp en taaltips.
Fryske Akademy
It wittenskiplik sintrum foar ûndersyk en ûnderwiis oangeande Fryslân en syn befolking, syn taal en kultuer.
Fryske Wikipedy
Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken en eltsenien is frij om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen.
Praat Mar Frysk
Spul om de Frysk taal te promovearjen. Far gewoane minsken, mar ek bedriuwen kinne meidwaan.
Frysk.com
Wolle as Fryske taal - en kultuermienskip in folweardich plak krije yn dizze wrâld wide kommunikaasje.
It Frysk Natuermuseum
Mei ynformaasje, de útstallingen, de kolleksje en oer de wurkgroepen.

Other languages 84

Last update:
March 24, 2018 at 6:21:34 UTC
Kennis
Regionaal
Maatskippij
Sport
All Languages
Kultuer
Saaklik
Thús
Rekreaasje