Galego Deportes
58
Esta categoría é para sitios en galego, de caracter non comercial e relativos o deporte.
More information

categorías 9

Vexa tamén: 1

A carreira dun Kan
Blog dedicado ao deporte.
Deporte Galego
Dependente da Secretaría Xeral para o Deporte. Con información da actualidade, programas deportivos, lexislación e calendario de eventos.
Federación Aeronáutica Galega (FAG)
Ten como obxecto ordenar, dirixir e planificar todas as actividades do deporte que representa. Competición e actividades, especialidades, normativa e novas.
Federación Galega de Baloncesto
Ten como obxecto ordenar, dirixir e planificar todas as actividades do deporte que representa en Galicia. Delegacións, actividades e actualidade.
Federación Galega de Balonmán
Bases e regulamentos que rexen este deporte, os clubs, competicións e as seleccións.
Federación Galega de Caza
Entidade deportiva, sen ánimo de lucro, que agrupa a cazadores e sociedades cinexéticas galegas. Estatutos e actividades, competicións e lexislación.
Federación Galega de Deportes de Inverno
Organiza e promove a disciplina deportiva á que representa en Galicia. Asemblea e organigrama, calendario e circulares.
Federación Galega de Espeleoloxía
Entidade que ordena, dirixe e planifica todas as actividades do deporte que representa en Galicia. Estatutos, novas e a competición.
Federación galega de halterofilia
Organización encargada de xestionar e velar polos dereitos e obrigas, dos clubs, que practican este deporte en Galicia. Competicións, marcas, medalleiro e galería.
Federación Galega de Hípica
Organiza e promove a disciplina deportiva á que representa na Comunidade Galega. Clubs, calendario, licenzas e regulamento.
Federación Galega de Kárate
Organización que ten a misión da defensa e promoción do deporte que representa. Calendario, normativa, circulares e disciplinas asociadas.
Federación Galega de Motociclismo
Entidade deportiva encargada de velar polos dereitos e obrigas dos clubs ou calquera persoa adicada á práctica deste deporte en Galicia. Novas, modalidades, tarifas, calendarios e normas.
Federación Galega de Natación (FEGAN)
Entidade encargada de velar polo cumprimento do regulamento do deporte, que lle corresponde no seu ámbito. Normativas, calendarios e cursos.
Federación Galega de Orientación (Fegado)
Inclúe as novas que se van xerando en torno ás carreiras de orientación e raids de aventura en Galicia. Eventos e actualidade.
Federación Galega de Patinaxe
Páxina oficial, regulamento, competicións, modalidades e resultados.
Federación Galega de Squash
Organización que representa aos federados galegos na modalidade deportiva. Novas, torneos, calendario e normativa.
Federación Galega de Surf e Bodyboard
O principal obxectivo é promover a práctica dos deportes da súa competencia, a través de escolas, campionatos, clubs e cursos.
Federación Galega de Taekwondo
Entidade que ostenta a representación do deporte a efectos públicos e a súa colaboración coa política de promoción deportiva da Comunidade de Galicia.
Federación Galega de Tenis de Mesa
Entidade asociativa privada con personalidade xurídica propia e independente dos seus asociados. Novas e competicións, normativas, galerías e calendario.
Federación Galega de Tiro con Arco
Entidade deportiva encargada de xestionalo deporte, da súa competencia, dentro do ámbito da Comunidade Autónoma. Calendarios, normativas, comités e circulares.
Federación Galega de Tiro Olímpico
Organización e promoción, da modalidade do deporte que representa, en tódalas súas especialidades. Calendario, competicións e novas.
Federación Galega de Triatlón
Organización encargada de xestionar e velar polos dereitos e obrigas, dos clubs, que practican este deporte en Galicia. Novas, clubs, clasificacións e calendario.
Federación Galega de Xadrez
Dispón de información sobre clubs, monitores, árbitros, competicións e regulamentación.
Federación Galega de Ximnasia
Páxina oficial, normativas, calendarios, resultados, escola e publicacións.
Liga de Billarda do Norleste
Información sobre o regulamento, calendario e clasificacións do torneo.
Liga Nacional de Billarda Conferencia Sur
Organización, que regula o desenvolvemento dos torneos, dentro do seu ámbito de actuación. Sistema de competición, clasificación e calendarios.
Wikipedia: Xogos Olímpicos
Historia dos xogos na antiga Grecia e datas e localizacións das súas realizacións na modernidade.
Federación Galega de Tiro Olímpico
Organización e promoción, da modalidade do deporte que representa, en tódalas súas especialidades. Calendario, competicións e novas.
Liga de Billarda do Norleste
Información sobre o regulamento, calendario e clasificacións do torneo.
Deporte Galego
Dependente da Secretaría Xeral para o Deporte. Con información da actualidade, programas deportivos, lexislación e calendario de eventos.
Federación Galega de Orientación (Fegado)
Inclúe as novas que se van xerando en torno ás carreiras de orientación e raids de aventura en Galicia. Eventos e actualidade.
Federación Galega de Balonmán
Bases e regulamentos que rexen este deporte, os clubs, competicións e as seleccións.
Federación Galega de Kárate
Organización que ten a misión da defensa e promoción do deporte que representa. Calendario, normativa, circulares e disciplinas asociadas.
A carreira dun Kan
Blog dedicado ao deporte.
Federación Galega de Caza
Entidade deportiva, sen ánimo de lucro, que agrupa a cazadores e sociedades cinexéticas galegas. Estatutos e actividades, competicións e lexislación.
Liga Nacional de Billarda Conferencia Sur
Organización, que regula o desenvolvemento dos torneos, dentro do seu ámbito de actuación. Sistema de competición, clasificación e calendarios.
Federación Galega de Espeleoloxía
Entidade que ordena, dirixe e planifica todas as actividades do deporte que representa en Galicia. Estatutos, novas e a competición.
Federación Aeronáutica Galega (FAG)
Ten como obxecto ordenar, dirixir e planificar todas as actividades do deporte que representa. Competición e actividades, especialidades, normativa e novas.
Federación Galega de Tiro con Arco
Entidade deportiva encargada de xestionalo deporte, da súa competencia, dentro do ámbito da Comunidade Autónoma. Calendarios, normativas, comités e circulares.
Federación Galega de Triatlón
Organización encargada de xestionar e velar polos dereitos e obrigas, dos clubs, que practican este deporte en Galicia. Novas, clubs, clasificacións e calendario.
Federación Galega de Deportes de Inverno
Organiza e promove a disciplina deportiva á que representa en Galicia. Asemblea e organigrama, calendario e circulares.
Federación Galega de Motociclismo
Entidade deportiva encargada de velar polos dereitos e obrigas dos clubs ou calquera persoa adicada á práctica deste deporte en Galicia. Novas, modalidades, tarifas, calendarios e normas.
Federación Galega de Hípica
Organiza e promove a disciplina deportiva á que representa na Comunidade Galega. Clubs, calendario, licenzas e regulamento.
Federación Galega de Surf e Bodyboard
O principal obxectivo é promover a práctica dos deportes da súa competencia, a través de escolas, campionatos, clubs e cursos.
Federación Galega de Xadrez
Dispón de información sobre clubs, monitores, árbitros, competicións e regulamentación.
Federación Galega de Natación (FEGAN)
Entidade encargada de velar polo cumprimento do regulamento do deporte, que lle corresponde no seu ámbito. Normativas, calendarios e cursos.
Federación galega de halterofilia
Organización encargada de xestionar e velar polos dereitos e obrigas, dos clubs, que practican este deporte en Galicia. Competicións, marcas, medalleiro e galería.
Federación Galega de Squash
Organización que representa aos federados galegos na modalidade deportiva. Novas, torneos, calendario e normativa.
Federación Galega de Taekwondo
Entidade que ostenta a representación do deporte a efectos públicos e a súa colaboración coa política de promoción deportiva da Comunidade de Galicia.
Federación Galega de Baloncesto
Ten como obxecto ordenar, dirixir e planificar todas as actividades do deporte que representa en Galicia. Delegacións, actividades e actualidade.
Federación Galega de Tenis de Mesa
Entidade asociativa privada con personalidade xurídica propia e independente dos seus asociados. Novas e competicións, normativas, galerías e calendario.
Wikipedia: Xogos Olímpicos
Historia dos xogos na antiga Grecia e datas e localizacións das súas realizacións na modernidade.
Federación Galega de Patinaxe
Páxina oficial, regulamento, competicións, modalidades e resultados.
Federación Galega de Ximnasia
Páxina oficial, normativas, calendarios, resultados, escola e publicacións.

Esta categoría noutros idiomas: 82

Última actualización:
Agosto 8, 2019 at 12:12:06 UTC
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer
Referencia
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade