Referencia Museos
36
Reúnense os museos xerais, (tanto sitios web de museos tradicionais, coma museos dixitalis) así coma os sitios relacioados coa museoloxía e a museografía (asociacións, eventos, publicacións).
More information
A Casa da Troia
Casa situada en Compostela, aloxaba estudiantes universitarios, agora convertida en museo. Información sobre o libro do mesmo título e o autor Pérez Lugín.
Casa Museo Otero Pedrayo
Situada na parroquia de Trasalba, no Concello de Amoeiro. Información das actividades e biografía.
Casa-Museo Emilia Pardo Bazán
Adicada á escritora coruñesa. Información de localización, actividades e publicacións.
Casa-Museo Rosalía de Castro
Proponse un percorrido polos acontecementos que marcaron a vida e a obra da escritora. Localización, ruta rosaliana, e vendas.
Centro Arqueoloxico do Barbanza
Ten os obxectivos de información, difusión e divulgación do patrimonio arqueolóxico da comarca. Informaxión xeral, descargables e galería de imáxes.
Centro Etnográfico de Terra de Montes (Cetmo)
Situado en Forcarei, ten como obxectivo o estudio, conservación e divulgación da cultura material da comarca. Novas, fichas e imaxes.
Centro Galego de Arte Contemporánea
Promove o desenvolvemento de plataformas culturais, e favorecer a entrada de Galicia no circuíto artístico internacional. Exposicións, actividades, novas e coleccións.
Consello Galego de Museos
Plataforma de coordinación e colaboracion entre as institucións museísticas galegas. Dispón de mapa, listado de museos e información sobre publicacións.
Ecomuseo Forno do Forte
Expoñen ao público a tecnoloxía e o xeito de vida tradicional dos “oleiros” (alfareiros) de Buño. Plano do museo, historia e situación.
Fundacion Eugenio Granell
Situado en Santiago de Compostela. Levan a cabo exposicións e concertos de cámara, representacións teatrais, e talleres para estudiantes.
Fundación Laxeiro
Ten o propósito de conservar e difundila colección permanente que o artista de Lalín doara á cidade de Vigo. Exposicións e catálogo de obras, bibliografía, bolsas e publicacións.
Marea
Museo da memoria mariñeira de Porto de Son. Exposición de diferentes oficios relacionados coa ría de Muros e Noia.
Museo Arqueolóxico do Castro de Viladonga
Situado en Castro de Rei. Presenta información sobre a institución e o xacemento. Actividades, publicacións e multimedia.
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Dependente da Xunta de Galicia. Informa sobre as súas instalacións, exposicións temporais, catálogo de fondos e novas.
Museo Carlos Maside
Reúne nas súas salas unha colección de plástica galega contemporánea, a partir da xeración dos anos trinta.
Museo Casa do Patrón
Ubicado no centro do Museo da Paisaxe, na restaurada aldea de Codeseda en Lalín. Salas de exposicións, información dos talleres, servizos e galería de imaxes.
Museo da Fundación Fernando Blanco de Lema de Cee
Instrumental científico e material didáctico dos antigos laboratorios do vello instituto-escola de finais do século XIX. Tamén destacan as coleccións de animais, minerales e fósiles.
Museo da Terra de Melide
Mostra de arqueoloxía castrexa e realizan cada verán exposicións de etnografía. Visita virtual e fotografías.
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco)
Informa sobre as súas publicacións, servizos, exposicións, a fundación Marco e a súa historia e entorno.
Museo de Belas Artes da Coruña
Información sobre horarios de visita, mostras e localización.
Museo de Historia Natural Luís Iglesias
É continuador do Gabinete de Historia Natural, creado por Antonio Casares na Universidade de Compostela e conserva coleccións do século dezanove.
Museo de Pontevedra
Arquivo documental e gráfico, novas, colección, exposicións, horarios.
Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba
A temática do Centro, ciñese ó espazo que cubre dende o Paleolítico ata a Época Romana. Situación, contido e horario.
Museo do Castro de Viladonga
Museo monográfico, informa sobre a súa localización, actividades, exposicións temporais e publicacións. En Castro de Rei (Lugo).
Museo do Encaixe de Camariñas
Promoción e divulgación das pezas de puntilla. Presentación, novas, escaparate e formación.
Museo do Mar de Galicia
Nace coa vontade de comprender a vinculación histórica dos galegos co mar . Situación, horarios, tarifas, exposicións e recursos para os investigadores.
Museo etnográfico da Limia
Permitiralle facer un percorrido pola xeografía a historia e a memoria da comarca da limia. Podense consultar os servizos dispoñibles, prezos e horarios.
Museo Etnográfico de A Capela
Está adicado a recrear a “Casa” como unha unidade básica do sistema cultural tradicional. Artígos, publicacións, novas e multimedia.
Museo Massó
Exposición permanente relacionada co mar, dende obxectos procedentes das antigas fábricas de salgadura e de conservas. Historia, servizos e salas.
Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León"
Museo do Pazo Galego, arte, arqueoloxía e historia. Informa da súa situación e servizos.
Museo Pedagóxico de Galicia
Centro destinado a recuperar y difundir todas las expresiones educativas y lingüísticas del patrimonio pedagógico de la región.
Museos Científicos Coruñeses
Institución creada polo Concello da Coruña para a divulgación da ciencia. Monografías, exposicións, que ver e actividades.
Museos Posibles
Blog do departamento de Capacidades Diferentes e Accesibilidade da Rede Museística Provincial de Lugo. Información e como colaborar.
Parque etnográfico do Cebreiro
Sito nunha pequeña aldea, este poblado acolle un Santuario do século IX e un museo dentro dunha palloza (construcción típica da zona). Horarios, prezos e plano.
Rede Museística provincial de Lugo
Institución da que dependen o Museos Provinciais de Lugo e do Mar, o da Fortaleza San Paio de Narla e o Pazo de Torda. Información das exposicións, axenda e programas de actividades.
Sistema Galego de Museos (MUGA)
A Consellería de Cultura coordina esta Entidade, e é quen autoriza a creación dun museo ou colección visitable dentro da Comunidade Autónoma Galega. Podese consultar información na rede dos museos galegos.
Museo Massó
Exposición permanente relacionada co mar, dende obxectos procedentes das antigas fábricas de salgadura e de conservas. Historia, servizos e salas.
Museo de Pontevedra
Arquivo documental e gráfico, novas, colección, exposicións, horarios.
Museo do Mar de Galicia
Nace coa vontade de comprender a vinculación histórica dos galegos co mar . Situación, horarios, tarifas, exposicións e recursos para os investigadores.
Museos Científicos Coruñeses
Institución creada polo Concello da Coruña para a divulgación da ciencia. Monografías, exposicións, que ver e actividades.
Centro Galego de Arte Contemporánea
Promove o desenvolvemento de plataformas culturais, e favorecer a entrada de Galicia no circuíto artístico internacional. Exposicións, actividades, novas e coleccións.
Museo de Belas Artes da Coruña
Información sobre horarios de visita, mostras e localización.
Parque etnográfico do Cebreiro
Sito nunha pequeña aldea, este poblado acolle un Santuario do século IX e un museo dentro dunha palloza (construcción típica da zona). Horarios, prezos e plano.
Casa Museo Otero Pedrayo
Situada na parroquia de Trasalba, no Concello de Amoeiro. Información das actividades e biografía.
Rede Museística provincial de Lugo
Institución da que dependen o Museos Provinciais de Lugo e do Mar, o da Fortaleza San Paio de Narla e o Pazo de Torda. Información das exposicións, axenda e programas de actividades.
Sistema Galego de Museos (MUGA)
A Consellería de Cultura coordina esta Entidade, e é quen autoriza a creación dun museo ou colección visitable dentro da Comunidade Autónoma Galega. Podese consultar información na rede dos museos galegos.
Museo do Encaixe de Camariñas
Promoción e divulgación das pezas de puntilla. Presentación, novas, escaparate e formación.
Fundación Laxeiro
Ten o propósito de conservar e difundila colección permanente que o artista de Lalín doara á cidade de Vigo. Exposicións e catálogo de obras, bibliografía, bolsas e publicacións.
Casa-Museo Rosalía de Castro
Proponse un percorrido polos acontecementos que marcaron a vida e a obra da escritora. Localización, ruta rosaliana, e vendas.
Museo Casa do Patrón
Ubicado no centro do Museo da Paisaxe, na restaurada aldea de Codeseda en Lalín. Salas de exposicións, información dos talleres, servizos e galería de imaxes.
Marea
Museo da memoria mariñeira de Porto de Son. Exposición de diferentes oficios relacionados coa ría de Muros e Noia.
Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba
A temática do Centro, ciñese ó espazo que cubre dende o Paleolítico ata a Época Romana. Situación, contido e horario.
Centro Arqueoloxico do Barbanza
Ten os obxectivos de información, difusión e divulgación do patrimonio arqueolóxico da comarca. Informaxión xeral, descargables e galería de imáxes.
Casa-Museo Emilia Pardo Bazán
Adicada á escritora coruñesa. Información de localización, actividades e publicacións.
A Casa da Troia
Casa situada en Compostela, aloxaba estudiantes universitarios, agora convertida en museo. Información sobre o libro do mesmo título e o autor Pérez Lugín.
Museo da Fundación Fernando Blanco de Lema de Cee
Instrumental científico e material didáctico dos antigos laboratorios do vello instituto-escola de finais do século XIX. Tamén destacan as coleccións de animais, minerales e fósiles.
Museo da Terra de Melide
Mostra de arqueoloxía castrexa e realizan cada verán exposicións de etnografía. Visita virtual e fotografías.
Consello Galego de Museos
Plataforma de coordinación e colaboracion entre as institucións museísticas galegas. Dispón de mapa, listado de museos e información sobre publicacións.
Fundacion Eugenio Granell
Situado en Santiago de Compostela. Levan a cabo exposicións e concertos de cámara, representacións teatrais, e talleres para estudiantes.
Museo Arqueolóxico do Castro de Viladonga
Situado en Castro de Rei. Presenta información sobre a institución e o xacemento. Actividades, publicacións e multimedia.
Museos Posibles
Blog do departamento de Capacidades Diferentes e Accesibilidade da Rede Museística Provincial de Lugo. Información e como colaborar.
Ecomuseo Forno do Forte
Expoñen ao público a tecnoloxía e o xeito de vida tradicional dos “oleiros” (alfareiros) de Buño. Plano do museo, historia e situación.
Centro Etnográfico de Terra de Montes (Cetmo)
Situado en Forcarei, ten como obxectivo o estudio, conservación e divulgación da cultura material da comarca. Novas, fichas e imaxes.
Museo Etnográfico de A Capela
Está adicado a recrear a “Casa” como unha unidade básica do sistema cultural tradicional. Artígos, publicacións, novas e multimedia.
Museo etnográfico da Limia
Permitiralle facer un percorrido pola xeografía a historia e a memoria da comarca da limia. Podense consultar os servizos dispoñibles, prezos e horarios.
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Dependente da Xunta de Galicia. Informa sobre as súas instalacións, exposicións temporais, catálogo de fondos e novas.
Museo Pedagóxico de Galicia
Centro destinado a recuperar y difundir todas las expresiones educativas y lingüísticas del patrimonio pedagógico de la región.
Museo Carlos Maside
Reúne nas súas salas unha colección de plástica galega contemporánea, a partir da xeración dos anos trinta.
Museo de Historia Natural Luís Iglesias
É continuador do Gabinete de Historia Natural, creado por Antonio Casares na Universidade de Compostela e conserva coleccións do século dezanove.
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco)
Informa sobre as súas publicacións, servizos, exposicións, a fundación Marco e a súa historia e entorno.
Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León"
Museo do Pazo Galego, arte, arqueoloxía e historia. Informa da súa situación e servizos.
Museo do Castro de Viladonga
Museo monográfico, informa sobre a súa localización, actividades, exposicións temporais e publicacións. En Castro de Rei (Lugo).

Esta categoría noutros idiomas: 38

Última actualización:
Novembro 29, 2019 at 4:29:26 UTC
Referencia
Rexional
Ciencia e tecnoloxía
Compras
Sociedade
Deportes
All Languages
Arte e cultura
Negocios
Informática
Saúde
Medios de comunicación
Lecer