World Hebrew מדע
125

קטגוריות משנה 17

Conv.info
אתר המכיל מחשבונים שונים לחישובים פיננסיים, חישובי זמן,מידות וכיוב'.
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מוסד ממלכתי לקידום המדעים מציג את מדיניותו בפיתוח קשרי מדע ועידוד המחקר במדעי הרוח והטבע.
מחשבונים המרה
מחשבוני המרת מידות וחישובי נוסחאות בתחומים שונים כגון מתמטיקה, כסף,נפחים,משקלות וכיוב'
משרד המדע והטכנולוגיה
שער לפירסומים, חדשות, אירועים וגופים השייכים וקשורים למשרד.

שפות אחרות 83

עידכון אחרון:
1:45:05 בְּ- 2019 ינואר 1 UTC
מדע
קניות
חברה
ספורט
כל השפות
אמנויות
עסקים
מחשבים
משחקים
בריאות
בית
חדשות
פנאי
עיון
אזורי