World Hebrew מדע ביולוגיה
24
אתרים העוסקים בביולוגיה בכל הרמות, מבית הספר ועד הרמה האקדמית. בנוסף אתרים העוסקים בחי ובצומח
More information

קטגוריות משנה 3

ביו2001
מידע על גנטיקה דרך עיני הרפואה, החברה, המשפט והביואתיקה. כולל מאמרים וחומר עזר למורים ולתלמידים בחטיבות עליונות.
ביואינפורמטיקה
אתר של מכון ויצמן בנושא ביואינפורמטיקה, גנטיקה וביולוגיה מולקולרית. האתר מכיל פעילויות, מילון מונחים ומבחני ידע.
הפקולטה למדעי החיים - אוניברסיטת תל אביב
מרכז מידע לסטודנטים, חוקרים ומתעניינים. עמוד הכניסה מציג חדשות ומציע לקרוא עוד על מחקרים מעניינים שנעשו במחלקה.
קמפוס טבע
פרויקט חינוכי של אוניברסיטת תל אביב המשתמש באוספי הטבע של האוניברסיטה בכדי לחשוף את הציבור הרחב דרך פעילויות באינטרנט ופעילויות בגן הזאולוגי ובגנים הבוטניים.
ביואינפורמטיקה
אתר של מכון ויצמן בנושא ביואינפורמטיקה, גנטיקה וביולוגיה מולקולרית. האתר מכיל פעילויות, מילון מונחים ומבחני ידע.
קמפוס טבע
פרויקט חינוכי של אוניברסיטת תל אביב המשתמש באוספי הטבע של האוניברסיטה בכדי לחשוף את הציבור הרחב דרך פעילויות באינטרנט ופעילויות בגן הזאולוגי ובגנים הבוטניים.
הפקולטה למדעי החיים - אוניברסיטת תל אביב
מרכז מידע לסטודנטים, חוקרים ומתעניינים. עמוד הכניסה מציג חדשות ומציע לקרוא עוד על מחקרים מעניינים שנעשו במחלקה.
ביו2001
מידע על גנטיקה דרך עיני הרפואה, החברה, המשפט והביואתיקה. כולל מאמרים וחומר עזר למורים ולתלמידים בחטיבות עליונות.

שפות אחרות 33

עידכון אחרון:
7:24:04 בְּ- 2018 אוגוסט 7 UTC
מדע
קניות
חברה
ספורט
כל השפות
אמנויות
עסקים
מחשבים
משחקים
בריאות
בית
חדשות
פנאי
עיון
אזורי