Sabiedrība Reliģija
26
Agape Latvija
Organizācijas Agape Europe pārstāvniecība.
Bībele un tās izpētes materiāli
Septītās dienas Adventistu Baznīcas Latvijas draudžu Savienības publicēts bībeles teksts ar iespēju veikt meklēšanu.
Crescendo
Kristīgu profesionālu mūziķu un mūzikas studentu kustība.
Harē Krišnas kustība Latvijā
Informācija par garīgajiem skolotājiem, vēdas, grāmatas un garīgā prakse.
Jānis Šmits
Svētrunas audio un teksta formātos.
Jēzus Kristus ceļi
Jēzus Kristus ceļi, Viņa ieguldījums cilvēka apziņā, kā arī cilvēces un pasaules mainīšanās procesā: jauns skatupunkts par daudzām pieredzes un pētījumu nozarēm; praktiski padomi personīgajai attīstībai
Kyrie eleison
Ar Pareizticību saistītās informācijas apkopojums. Ziņas par Latvijas pareizticīgajiem dievnamiem, draudzēm, to vēsturi un kopš 1843. gada iznākušajām grāmatām.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca
Informācija par baznīcu, tās struktūru, dievnamiem un draudzēm, aktualitātes.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs
Izstrādā un īsteno koncepciju, organizē apmācību, tulko un izdod literatūru, organizē Baznīcas mēroga projektus.
Latvijas Kristīgais radio
Raidījumu programma, arhīvs un tiešraide. Radiostacijas vēsture, mērķi, personāls, kontaktinformācija un raidīšanas frekvences.
Latvijas Via de Cristo
Trīs dienu „skola”, kurā Jaunās Derības skatienu uz kristietību uzlūko kā dzīvesveidu. Tā ir nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu kristiešu ticību un caur viņiem, viņu ģimenes, draudzes un vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas.
Luterisma mantojuma fonds
Luterisma Mantojuma Fonds ir bezpeļņas organizācija. Tās darbības specifika ir konfesionāli luteriskas literatūras tulkošana un izdošana.
Luterāņu Stunda
Organizācija, kura darbojas masu informācijas līdzekļos, veidojot radio un TV raidījumus un izdodot literatūru, kur skarti visdažādākie temati kristīgās morāles un ētikas aspektā.
Mazsalacas baptistu draudze
Informācija par vēsturi un kori.
Mežaparka evaņģēliski luteriskā draudze
Aktualitātes un vēsture, sprediķi, informācija par darbiniekiem un mācīājiem.
Rīgas Geštalta institūts
Geštaltterapija fokusē cilvēka uzmanību uz “šeit un tagad” notiekošajiem procesiem; tā sekmē atbildību un apziņas līmeni, atjauno spēju izjust savas emocijas un jūtas, kuras vēl joprojām tiek pārāk cenzētas. Geštaltterapija sekmē cilvēka tēla veseluma attīstību piecās viņa dzīves sfērās: fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā (racionālajā), sociālajā un garīgajā.
Schola Cantorum Rīga
Ansamblis gregoriskā korāļa autentiskai interpretēšanai
Jānis Šmits
Svētrunas audio un teksta formātos.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca
Informācija par baznīcu, tās struktūru, dievnamiem un draudzēm, aktualitātes.
Latvijas Via de Cristo
Trīs dienu „skola”, kurā Jaunās Derības skatienu uz kristietību uzlūko kā dzīvesveidu. Tā ir nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu kristiešu ticību un caur viņiem, viņu ģimenes, draudzes un vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas.
Latvijas Kristīgais radio
Raidījumu programma, arhīvs un tiešraide. Radiostacijas vēsture, mērķi, personāls, kontaktinformācija un raidīšanas frekvences.
Crescendo
Kristīgu profesionālu mūziķu un mūzikas studentu kustība.
Agape Latvija
Organizācijas Agape Europe pārstāvniecība.
Harē Krišnas kustība Latvijā
Informācija par garīgajiem skolotājiem, vēdas, grāmatas un garīgā prakse.
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs
Izstrādā un īsteno koncepciju, organizē apmācību, tulko un izdod literatūru, organizē Baznīcas mēroga projektus.
Bībele un tās izpētes materiāli
Septītās dienas Adventistu Baznīcas Latvijas draudžu Savienības publicēts bībeles teksts ar iespēju veikt meklēšanu.
Mazsalacas baptistu draudze
Informācija par vēsturi un kori.
Mežaparka evaņģēliski luteriskā draudze
Aktualitātes un vēsture, sprediķi, informācija par darbiniekiem un mācīājiem.
Kyrie eleison
Ar Pareizticību saistītās informācijas apkopojums. Ziņas par Latvijas pareizticīgajiem dievnamiem, draudzēm, to vēsturi un kopš 1843. gada iznākušajām grāmatām.
Schola Cantorum Rīga
Ansamblis gregoriskā korāļa autentiskai interpretēšanai
Rīgas Geštalta institūts
Geštaltterapija fokusē cilvēka uzmanību uz “šeit un tagad” notiekošajiem procesiem; tā sekmē atbildību un apziņas līmeni, atjauno spēju izjust savas emocijas un jūtas, kuras vēl joprojām tiek pārāk cenzētas. Geštaltterapija sekmē cilvēka tēla veseluma attīstību piecās viņa dzīves sfērās: fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā (racionālajā), sociālajā un garīgajā.
Jēzus Kristus ceļi
Jēzus Kristus ceļi, Viņa ieguldījums cilvēka apziņā, kā arī cilvēces un pasaules mainīšanās procesā: jauns skatupunkts par daudzām pieredzes un pētījumu nozarēm; praktiski padomi personīgajai attīstībai
Luterisma mantojuma fonds
Luterisma Mantojuma Fonds ir bezpeļņas organizācija. Tās darbības specifika ir konfesionāli luteriskas literatūras tulkošana un izdošana.
Luterāņu Stunda
Organizācija, kura darbojas masu informācijas līdzekļos, veidojot radio un TV raidījumus un izdodot literatūru, kur skarti visdažādākie temati kristīgās morāles un ētikas aspektā.

Other languages 72

Last update:
October 1, 2019 at 6:25:04 UTC
Sabiedrība
Sports
All Languages
Māksla un kultūra
Bizness
Datori un Internets
Spēles
Veselība
Māja un ģimene
Ziņas un mēdiji
Atpūta
Uzziņas
Valstis un reģioni
Zinātne
Iepirkšanās