Regionaal België
7,028
Deze categorie bevat Nederlandstalige sites uit en over België. In de thematische categorieën direct onder België brengen wij onder:
  • alle Belgische sites van bovenlokaal belang; op enkele specifieke onderwerpen na kunnen al deze sites tevens (dubbel) worden opgenomen in de thematische categorieën, dus World/Nederlands/[onderwerp];
  • sites die naast een bovenlokaal ook een lokaal belang hebben kunnen een derde keer worden opgenomen in de categorie voor de vestigingsplaats;
  • zodra er voldoende sites zijn wordt een @-link geplaatst vanuit een thematische categorie naar Regionaal/België/[onderwerp]/[onderwerp] of andersom Regionaal/België/[onderwerp]/[onderwerp]@ naar een thematische categorie. Hierdoor wordt het aantal opname-mogelijkheden met één verkleind. De voorkeur heeft de laatste oplossing waarbij de thematische lijst in een thematische categorie wordt geplaatst;
  • niet ondergebracht worden sites die alleen over een thema gaan en niet specifiek refereren aan België, ook al zijn ze van Belgische makelij. Deze kunnen alleen worden opgenomen in de desbetreffende thematische categorie.
Noot: Direct onder Vlaanderen en Wallonië worden geen sites opgenomen en thematische categorieën gemaakt, sites die daar zouden passen worden immers al op het niveau België opgenomen, dit zou leiden tot teveel doublures.
meer informatie

subcategorieën 20

Zie ook: 1

Andere talen 25

Laatste wijziging:
18 januari, 2020 op 21:18:58 UTC
Regionaal
Wetenschap
Webwinkelen
Maatschappij
Sport
Alle talen
Kunst
Zakelijk
Computers
Spellen
Gezondheid
Huis en Tuin
Nieuws en Media
Recreatie
Naslag