Helse Medisin
45
Norskspråklige nettsted om legevitenskap, legemidler, farmasi, sykehus og helsevesen. Merk at informasjon om spesifikke lidelser listes under World/Norsk/Helse/Sykdommer_og_lidelser.
More information
Informasjon og nyheter om sykehuset.
Landsomfattende helse- og omsorgsforetak med virksomheter innen helse- og sykehusdrift, psykiatri- og barnevern samt eldre- og handikapomsorg.
Aviva Helse er et privat sykehus i Oslo med hovedvekt på plastisk og rekonstruktiv kirurgi, ortopedisk kirurgi og øre-nese-hals kirurgi.
Før- og etterbilder, historier og fakta om operasjonen bukplastikk (mageplastikk, tummytuck).
Brystforstørring, brystreduksjon fettsuging, bukplastikk, hårfjerning og plastisk kirurgi i Bergen.
Tilbyr kosmetisk plastikkirurgi som fettsuging og brystforstørring ved hjelp av silikon-innlegg. Informasjon om tjenestene og klinikken.
Oversikt over ledige operasjonsplasser og sykehusplasser på offentlige sykehus og private klinikker.
Fürst Medisinsk Laboratorium er Norges største klinisk kjemiske laboratorium som analyserer prøver fra ca 6.000 pasienter daglig.
Universitets- og fylkessykehus som ligger i Bergen og eies av Hordaland fylkeskommune. Informasjon om og fra sykehuset.
Regionalt helseforetak for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Informasjon om Helse Midt-Norge, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Regionalt helseforetak for Finnmark, Troms og i Nordland. Informasjon om Helse Nord, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Reginalt helseforetak for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Informasjon om Helse Sør, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Regionalt helseforetak for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Informasjon om Helse Vest, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Hjelp24 er en privat aktør innen bedrifts- og privathelse. Vi har helsefaglig personell tilgjengelig for våre kunder 24 timer i døgnet, året rundt.
Informasjon både for leger og pasienter. Det finnes en søkbar database over alle norske kommunale legevakter. Nettsidene har medisinske nyheter og lenker til eksterne medisinske ressurser av god kvalitet. Hovedfokus er på stoff for medisinsk personell.
Har sektoransvar innen psykiatri og indremedisin i Oslo, men tar også i mot pasienter fra hele landet til planlagte operasjoner innen ortopedi og øre-nese-hals.
Maritimhelse er en avdeling i Atlas Helse og Miljøtjenester AS.Rune Steinum Medisinsk ansvarlig er spesialist i allmennmedisin, Rune Steinum, som har praktisert som sjømannslege og petroleumslege i 25 år. Hos oss får du raskt en time, grundig vurdering og alle nødvendige vaksiner. Undersøkelsen din utføres på Sortland, Stokmarknes eller Melbu i Vesterålen
Spesialistpraksis og konsulentvirksomhet i reumatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering.
Skal arbeide for å bedre befolkningens helse ved å fremskaffe kunnskap om hvordan folkehelsa utvikler seg og hvilke forhold som påvirker helsa. Folkehelseinstituttet formidler kunnskap og gir råd om hvordan man kan fremme god helse og forebygge sykdom og helseskade.
Informasjon om mulighetene innen telemedisin for ulike grupper pasienter. Produserer, samler og formidler kunnskap om telemedisinske tjenester som skal være gratis for det offentlige norske helsevesen.
Informasjon om helseforetaket som består av Bodø-sykehusene Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus og Lofoten sykehus.
Interesseorganisasjon for leger og legestudenter. Fyldige sider med bl.a. utdanning og kurs, presseklipp, lønn og avtaler, lenker, stillinger, og tidsskriftet.
Medisinsk senter i Vestfold med allmennleger, spesialister og eget laboratorium. Informasjon om de ulike tjenestene og timebestilling på nett.
Privat legesenter som tilbyr allmennmedisin, gynekologi, urologi, 3D ultralyd og bedriftshelse.
Oslo Plastikkirurgi tilbyr plastiske operasjoner.
Nyheter og informasjon om og fra de enkelte divisjoner og avdelinger ved Oslo universitetssykehus.
Informasjonsnettsted om plastisk kirurgi drevet av dr. Tomm Bjærke ved Teres Colosseum i Oslo.
Informasjon om plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger.
Plastikkirurgisk Institutt i Bergen er en av Norges eldste spesialklinikker for kosmetisk kirurgi. Instituttet utfører de fleste typer kosmetiske operasjoner.
Plastisk-kirurgi.no informerer om kosmetiske behandlinger og operasjoner innenfor feltet plastisk kirurgi.
Universitetssykehus og en del av Helse Sør RHF. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning. Omfattende nettsider.
Informasjonsside om hudsykdommer, laserbehandling og kosmetisk behandling av hud.
tilbyr laserkorrigering av nærsynthet og skjeve hornhinner. Informasjon om klinikkene og ulike behandlingsmetoder.
Teres Bergen er en privat klinikk for plastisk og ortopedisk kirurgi (offentlig/privat).
En privatklinikk med hovedvekt på plastikkirurgi, ortopedi og øre- nese- halskirurgi. Privat, offentlig, helseforsikringer.
Plastikkirurgiske og kosmetiske behandlinger med bl.a. Botox og Restylane.
En skandinavisk sammenslutning av kirurgiske klinikker og private sykehus som tilbyr behandlinger innen plastikkirurgi, ortopedi, generell kirurgi.
Teres Nobel (Nobel Clinic) er en spesialistklinikk innen plastisk kirurgi.
Teres Stokkan (kjent som Klinikk Stokkan) i Trondheim er et privat sykehus som tilbyr behandlinger innen ortopedi, plastisk kirurgi, overvektskirurgi (slankeoperasjoner) etc.
Teres Sørlandsparken i Kristiansand tilbyr et bredt spekter av operasjoner innen ortopedi og plastikkirurgi.
Teres Tønsberg tilbyr plastisk kirurgi og hudbehandlinger.
Generelt medisinsk tidsskrift som utgis av Den norske lægeforening. Søk etter medisinske artikler som har stått i tidsskriftet.
Informasjonsportaler for pasienter, fagfolk, jobbsøkende, og media.
Behandling av sykelig overvekt og langtidsoppfølging av overvektige. Informasjon og kurs for diabetikere. Helseinformasjon til overvektige og diabetikere.
Et veletablert supplement til det offentlige helsevesen. Volvatgruppen er landets største private helsekonsern.
Informasjonsnettsted om plastisk kirurgi drevet av dr. Tomm Bjærke ved Teres Colosseum i Oslo.
Reginalt helseforetak for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Informasjon om Helse Sør, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
En privatklinikk med hovedvekt på plastikkirurgi, ortopedi og øre- nese- halskirurgi. Privat, offentlig, helseforsikringer.
Plastikkirurgiske og kosmetiske behandlinger med bl.a. Botox og Restylane.
Før- og etterbilder, historier og fakta om operasjonen bukplastikk (mageplastikk, tummytuck).
Brystforstørring, brystreduksjon fettsuging, bukplastikk, hårfjerning og plastisk kirurgi i Bergen.
En skandinavisk sammenslutning av kirurgiske klinikker og private sykehus som tilbyr behandlinger innen plastikkirurgi, ortopedi, generell kirurgi.
Oslo Plastikkirurgi tilbyr plastiske operasjoner.
Teres Nobel (Nobel Clinic) er en spesialistklinikk innen plastisk kirurgi.
Maritimhelse er en avdeling i Atlas Helse og Miljøtjenester AS.Rune Steinum Medisinsk ansvarlig er spesialist i allmennmedisin, Rune Steinum, som har praktisert som sjømannslege og petroleumslege i 25 år. Hos oss får du raskt en time, grundig vurdering og alle nødvendige vaksiner. Undersøkelsen din utføres på Sortland, Stokmarknes eller Melbu i Vesterålen
Nyheter og informasjon om og fra de enkelte divisjoner og avdelinger ved Oslo universitetssykehus.
Teres Stokkan (kjent som Klinikk Stokkan) i Trondheim er et privat sykehus som tilbyr behandlinger innen ortopedi, plastisk kirurgi, overvektskirurgi (slankeoperasjoner) etc.
Behandling av sykelig overvekt og langtidsoppfølging av overvektige. Informasjon og kurs for diabetikere. Helseinformasjon til overvektige og diabetikere.
Teres Sørlandsparken i Kristiansand tilbyr et bredt spekter av operasjoner innen ortopedi og plastikkirurgi.
Teres Bergen er en privat klinikk for plastisk og ortopedisk kirurgi (offentlig/privat).
Teres Tønsberg tilbyr plastisk kirurgi og hudbehandlinger.
Informasjon både for leger og pasienter. Det finnes en søkbar database over alle norske kommunale legevakter. Nettsidene har medisinske nyheter og lenker til eksterne medisinske ressurser av god kvalitet. Hovedfokus er på stoff for medisinsk personell.
Fürst Medisinsk Laboratorium er Norges største klinisk kjemiske laboratorium som analyserer prøver fra ca 6.000 pasienter daglig.
Informasjon om plastikkirurgi og kosmetiske behandlinger.
Plastikkirurgisk Institutt i Bergen er en av Norges eldste spesialklinikker for kosmetisk kirurgi. Instituttet utfører de fleste typer kosmetiske operasjoner.
Aviva Helse er et privat sykehus i Oslo med hovedvekt på plastisk og rekonstruktiv kirurgi, ortopedisk kirurgi og øre-nese-hals kirurgi.
Medisinsk senter i Vestfold med allmennleger, spesialister og eget laboratorium. Informasjon om de ulike tjenestene og timebestilling på nett.
Hjelp24 er en privat aktør innen bedrifts- og privathelse. Vi har helsefaglig personell tilgjengelig for våre kunder 24 timer i døgnet, året rundt.
Oversikt over ledige operasjonsplasser og sykehusplasser på offentlige sykehus og private klinikker.
Privat legesenter som tilbyr allmennmedisin, gynekologi, urologi, 3D ultralyd og bedriftshelse.
Plastisk-kirurgi.no informerer om kosmetiske behandlinger og operasjoner innenfor feltet plastisk kirurgi.
Informasjonsside om hudsykdommer, laserbehandling og kosmetisk behandling av hud.
Interesseorganisasjon for leger og legestudenter. Fyldige sider med bl.a. utdanning og kurs, presseklipp, lønn og avtaler, lenker, stillinger, og tidsskriftet.
tilbyr laserkorrigering av nærsynthet og skjeve hornhinner. Informasjon om klinikkene og ulike behandlingsmetoder.
Landsomfattende helse- og omsorgsforetak med virksomheter innen helse- og sykehusdrift, psykiatri- og barnevern samt eldre- og handikapomsorg.
Regionalt helseforetak for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Informasjon om Helse Vest, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Regionalt helseforetak for Finnmark, Troms og i Nordland. Informasjon om Helse Nord, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Tilbyr kosmetisk plastikkirurgi som fettsuging og brystforstørring ved hjelp av silikon-innlegg. Informasjon om tjenestene og klinikken.
Et veletablert supplement til det offentlige helsevesen. Volvatgruppen er landets største private helsekonsern.
Informasjon om mulighetene innen telemedisin for ulike grupper pasienter. Produserer, samler og formidler kunnskap om telemedisinske tjenester som skal være gratis for det offentlige norske helsevesen.
Skal arbeide for å bedre befolkningens helse ved å fremskaffe kunnskap om hvordan folkehelsa utvikler seg og hvilke forhold som påvirker helsa. Folkehelseinstituttet formidler kunnskap og gir råd om hvordan man kan fremme god helse og forebygge sykdom og helseskade.
Universitets- og fylkessykehus som ligger i Bergen og eies av Hordaland fylkeskommune. Informasjon om og fra sykehuset.
Har sektoransvar innen psykiatri og indremedisin i Oslo, men tar også i mot pasienter fra hele landet til planlagte operasjoner innen ortopedi og øre-nese-hals.
Informasjonsportaler for pasienter, fagfolk, jobbsøkende, og media.
Spesialistpraksis og konsulentvirksomhet i reumatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering.
Regionalt helseforetak for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Informasjon om Helse Midt-Norge, helseforetakene, sykehus og institusjoner. Informasjon for pasienter og aktuelt.
Informasjon om helseforetaket som består av Bodø-sykehusene Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus og Lofoten sykehus.
Generelt medisinsk tidsskrift som utgis av Den norske lægeforening. Søk etter medisinske artikler som har stått i tidsskriftet.
Informasjon og nyheter om sykehuset.
Universitetssykehus og en del av Helse Sør RHF. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning. Omfattende nettsider.

Andre språk 32

Siste oppdatering:
23. januar 2020 - 6:25:07 UTC
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
Alle språk
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill