Helse Sykdommer og lidelser
80
Norskspråklige nettsted om sykdommer og lidelser.
More information

Underkategorier 10

Relaterte kategorier 2

NHI.no
NHI.no er en publikumsportal til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Nettstedet tilbyr fri helseinformasjon med et stort antall artikler og illustrasjoner.
Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Informasjon om diverse sykdommer, samt lister over norske sykehus og helseregioner.
Basal Stimulation i Pleien
Informasjon om en enkel kommunikasjonsform, basal, for funksjonshemmede i pleien. Informasjon, kurs og seminarer.
Bipolar lidelse type 2
Informasjon om utredning og behandling av stemningslidleser, depresjon, angst og bipolare lidelser.
Blodtrykk.info
Informasjon om blodtrykk og hypertensjon; årsaker, symptomer og behandling. Nettstedet er delt i to; en del for helsepersonell og en del for pasienter.
Borrelia infeksjon-(flåttsykdom, lyme-sykdom)
Omtale av Borrelia burgdorferi bakterien fra flåttbitt som kan gi Lymesykdom, også kalt borreliose og flåttsykdom.
DebRA Norge
Interesseorganisasjon for de med sykdommen Epidermolysis Bullos (EB), deres pårørende og andre interesserte. Nyheter og artikler sykdommen.
Diabetesforbundet
Informasjon om Norges Diabetesforbund og diabetes.
Familienettet.no - Hjem
Et samarbeidprosjekt mellom enkeltbrukere, representanter fra FFO og SAFO, Familieprosjektet/Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Sosial- og Helsedirektoratet, samt en rekke fagfolk. Informasjon for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne grunnet i psykiske vansker eller kronisk sykdom.
Felleskatalogen
Forenklet oppslagsverk om legemidler.
Gastroenterologen
Nettversjonen av medlemsbladet til Norsk gastroenterologisk forening. Informasjon om cøliaki og andre lidelser knyttet til mage- og tarm.
Helsenorge
En veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør.
helsenorgebeta.net
Tilbyr dialog med brukere av helseportalen helsenorge.no for å kartlegge behov og ønsker fremover.
Informasjon om allternativ behandling
Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling.
JL - Målrettet Kurs og Veiledning
Opplæring og veiledning i effektive og positive behandlingsmetoder basert på Anvendt Atferdsanalyse (ABA - Applied Behavior Analysis)og Målrettet Miljøarbeid.
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
Informasjon om organisasjonen og døvblindhet.
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon.
Mic-Key.no
Nettsted om gastrostomi og om produktet Mic-Key.
Mononukleose (SML-artikkel)
Artikkel i Store norske leksikon om mononucleosis infectiosa, kjertelfeber, monocyttangina, populært kalt kyssesyke, infeksjon som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV).
Norsk Cøliakiforening (NCF.NO)
Informasjon om Cøliakiforeningen og sykdommen, diagnose, behandling, forskning og diett. Tilbyr forum, bakekurs, aktiviteter, informasjon om rettigheter og tips ved reiser.
Norsk Hemokromatoseforbund
Informasjon om jernoverskudd, diagnose, symptomer og behandling.
Norsk interesseforening for stamme (NIFS)
Informasjon om foreningen, lokalforeninger, arrangementer og stamming generelt. Tilbyr diskusjonsforum og lenkesamling.
Norsk Lyme Borreliose Forening
En landsomfattende interesseorganisasjon for personer som er blitt langvarig syke etter flåttbitt, deres pårørende og andre interesserte. Informasjon om borrelia og sykdommen borreliose, også kalt lymes sykdom, og andre flåttbårne sykdommer.
Norsk nettverk for down syndrom
Informasjon om organisasjonen, sykdommen og fagartikler.
Podagra
Svend Gammelby Jensens oppdagelse av hvordan molybden kurerte hans urinsyregigt (podagra).
Spilleavhengighet, informasjon og historier om spillegalskap.
Les om ludomani og spilleavhengighet, både morsomme og alvorlige historier som omhandler spillegalskap.
Spisehjelp.no
Informasjon for personer som lider av spise- og svelgvansker (dysfagi). Nettstedet omhandler hjelpemidler som gastrostomi, PEG, knapp, samt mattips, ernæring og underernæring.
Stoffskiftesykdommer
Informasjon om Norsk Thyreoideaforbund og stoffskiftesykdommer.
Tinnitus tips
Informasjon og tips om tinnitus.
Valentina Clinic Ecoland
Behandling av øresus (tinnitus) og andre hørselsskader i Tallinn, Estland. Informasjon, priser og medieomtale.
NHI.no
NHI.no er en publikumsportal til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Nettstedet tilbyr fri helseinformasjon med et stort antall artikler og illustrasjoner.
Spisehjelp.no
Informasjon for personer som lider av spise- og svelgvansker (dysfagi). Nettstedet omhandler hjelpemidler som gastrostomi, PEG, knapp, samt mattips, ernæring og underernæring.
Tinnitus tips
Informasjon og tips om tinnitus.
Spilleavhengighet, informasjon og historier om spillegalskap.
Les om ludomani og spilleavhengighet, både morsomme og alvorlige historier som omhandler spillegalskap.
Basal Stimulation i Pleien
Informasjon om en enkel kommunikasjonsform, basal, for funksjonshemmede i pleien. Informasjon, kurs og seminarer.
Gastroenterologen
Nettversjonen av medlemsbladet til Norsk gastroenterologisk forening. Informasjon om cøliaki og andre lidelser knyttet til mage- og tarm.
Informasjon om allternativ behandling
Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling.
Helsenorge
En veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør.
helsenorgebeta.net
Tilbyr dialog med brukere av helseportalen helsenorge.no for å kartlegge behov og ønsker fremover.
Norsk Hemokromatoseforbund
Informasjon om jernoverskudd, diagnose, symptomer og behandling.
Bipolar lidelse type 2
Informasjon om utredning og behandling av stemningslidleser, depresjon, angst og bipolare lidelser.
Alt om helse
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Informasjon om diverse sykdommer, samt lister over norske sykehus og helseregioner.
Felleskatalogen
Forenklet oppslagsverk om legemidler.
Stoffskiftesykdommer
Informasjon om Norsk Thyreoideaforbund og stoffskiftesykdommer.
Diabetesforbundet
Informasjon om Norges Diabetesforbund og diabetes.
Norsk Lyme Borreliose Forening
En landsomfattende interesseorganisasjon for personer som er blitt langvarig syke etter flåttbitt, deres pårørende og andre interesserte. Informasjon om borrelia og sykdommen borreliose, også kalt lymes sykdom, og andre flåttbårne sykdommer.
Norsk Cøliakiforening (NCF.NO)
Informasjon om Cøliakiforeningen og sykdommen, diagnose, behandling, forskning og diett. Tilbyr forum, bakekurs, aktiviteter, informasjon om rettigheter og tips ved reiser.
Mononukleose (SML-artikkel)
Artikkel i Store norske leksikon om mononucleosis infectiosa, kjertelfeber, monocyttangina, populært kalt kyssesyke, infeksjon som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV).
Borrelia infeksjon-(flåttsykdom, lyme-sykdom)
Omtale av Borrelia burgdorferi bakterien fra flåttbitt som kan gi Lymesykdom, også kalt borreliose og flåttsykdom.
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
Informasjon om organisasjonen og døvblindhet.
Norsk interesseforening for stamme (NIFS)
Informasjon om foreningen, lokalforeninger, arrangementer og stamming generelt. Tilbyr diskusjonsforum og lenkesamling.
DebRA Norge
Interesseorganisasjon for de med sykdommen Epidermolysis Bullos (EB), deres pårørende og andre interesserte. Nyheter og artikler sykdommen.
Familienettet.no - Hjem
Et samarbeidprosjekt mellom enkeltbrukere, representanter fra FFO og SAFO, Familieprosjektet/Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Sosial- og Helsedirektoratet, samt en rekke fagfolk. Informasjon for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne grunnet i psykiske vansker eller kronisk sykdom.
Podagra
Svend Gammelby Jensens oppdagelse av hvordan molybden kurerte hans urinsyregigt (podagra).
JL - Målrettet Kurs og Veiledning
Opplæring og veiledning i effektive og positive behandlingsmetoder basert på Anvendt Atferdsanalyse (ABA - Applied Behavior Analysis)og Målrettet Miljøarbeid.
Norsk nettverk for down syndrom
Informasjon om organisasjonen, sykdommen og fagartikler.
Valentina Clinic Ecoland
Behandling av øresus (tinnitus) og andre hørselsskader i Tallinn, Estland. Informasjon, priser og medieomtale.
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon.
Mic-Key.no
Nettsted om gastrostomi og om produktet Mic-Key.
Blodtrykk.info
Informasjon om blodtrykk og hypertensjon; årsaker, symptomer og behandling. Nettstedet er delt i to; en del for helsepersonell og en del for pasienter.

Andre språk 31

Siste oppdatering:
2. desember 2019 - 6:35:09 UTC
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
Alle språk
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill