Helse Sykdommer og lidelser
80
Norskspråklige nettsted om sykdommer og lidelser.
More information

Underkategorier 10

Relaterte kategorier 2

NHI.no er en publikumsportal til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Nettstedet tilbyr fri helseinformasjon med et stort antall artikler og illustrasjoner.
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Informasjon om diverse sykdommer, samt lister over norske sykehus og helseregioner.
Informasjon om en enkel kommunikasjonsform, basal, for funksjonshemmede i pleien. Informasjon, kurs og seminarer.
Informasjon om utredning og behandling av stemningslidleser, depresjon, angst og bipolare lidelser.
Informasjon om blodtrykk og hypertensjon; årsaker, symptomer og behandling. Nettstedet er delt i to; en del for helsepersonell og en del for pasienter.
Omtale av Borrelia burgdorferi bakterien fra flåttbitt som kan gi Lymesykdom, også kalt borreliose og flåttsykdom.
Interesseorganisasjon for de med sykdommen Epidermolysis Bullos (EB), deres pårørende og andre interesserte. Nyheter og artikler sykdommen.
Informasjon om Norges Diabetesforbund og diabetes.
Et samarbeidprosjekt mellom enkeltbrukere, representanter fra FFO og SAFO, Familieprosjektet/Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Sosial- og Helsedirektoratet, samt en rekke fagfolk. Informasjon for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne grunnet i psykiske vansker eller kronisk sykdom.
Forenklet oppslagsverk om legemidler.
Nettversjonen av medlemsbladet til Norsk gastroenterologisk forening. Informasjon om cøliaki og andre lidelser knyttet til mage- og tarm.
En veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør.
Tilbyr dialog med brukere av helseportalen helsenorge.no for å kartlegge behov og ønsker fremover.
Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling.
Opplæring og veiledning i effektive og positive behandlingsmetoder basert på Anvendt Atferdsanalyse (ABA - Applied Behavior Analysis)og Målrettet Miljøarbeid.
Informasjon om organisasjonen og døvblindhet.
Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon.
Nettsted om gastrostomi og om produktet Mic-Key.
Artikkel i Store norske leksikon om mononucleosis infectiosa, kjertelfeber, monocyttangina, populært kalt kyssesyke, infeksjon som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV).
Informasjon om Cøliakiforeningen og sykdommen, diagnose, behandling, forskning og diett. Tilbyr forum, bakekurs, aktiviteter, informasjon om rettigheter og tips ved reiser.
Informasjon om jernoverskudd, diagnose, symptomer og behandling.
Informasjon om foreningen, lokalforeninger, arrangementer og stamming generelt. Tilbyr diskusjonsforum og lenkesamling.
En landsomfattende interesseorganisasjon for personer som er blitt langvarig syke etter flåttbitt, deres pårørende og andre interesserte. Informasjon om borrelia og sykdommen borreliose, også kalt lymes sykdom, og andre flåttbårne sykdommer.
Informasjon om organisasjonen, sykdommen og fagartikler.
Svend Gammelby Jensens oppdagelse av hvordan molybden kurerte hans urinsyregigt (podagra).
Les om ludomani og spilleavhengighet, både morsomme og alvorlige historier som omhandler spillegalskap.
Informasjon for personer som lider av spise- og svelgvansker (dysfagi). Nettstedet omhandler hjelpemidler som gastrostomi, PEG, knapp, samt mattips, ernæring og underernæring.
Informasjon om Norsk Thyreoideaforbund og stoffskiftesykdommer.
Informasjon og tips om tinnitus.
Behandling av øresus (tinnitus) og andre hørselsskader i Tallinn, Estland. Informasjon, priser og medieomtale.
NHI.no er en publikumsportal til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Nettstedet tilbyr fri helseinformasjon med et stort antall artikler og illustrasjoner.
Informasjon for personer som lider av spise- og svelgvansker (dysfagi). Nettstedet omhandler hjelpemidler som gastrostomi, PEG, knapp, samt mattips, ernæring og underernæring.
Informasjon og tips om tinnitus.
Les om ludomani og spilleavhengighet, både morsomme og alvorlige historier som omhandler spillegalskap.
Informasjon om en enkel kommunikasjonsform, basal, for funksjonshemmede i pleien. Informasjon, kurs og seminarer.
Nettversjonen av medlemsbladet til Norsk gastroenterologisk forening. Informasjon om cøliaki og andre lidelser knyttet til mage- og tarm.
Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling.
En veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør.
Tilbyr dialog med brukere av helseportalen helsenorge.no for å kartlegge behov og ønsker fremover.
Informasjon om jernoverskudd, diagnose, symptomer og behandling.
Informasjon om utredning og behandling av stemningslidleser, depresjon, angst og bipolare lidelser.
En oversikt over sykdommer og helsevesen. Informasjon om diverse sykdommer, samt lister over norske sykehus og helseregioner.
Forenklet oppslagsverk om legemidler.
Informasjon om Norsk Thyreoideaforbund og stoffskiftesykdommer.
Informasjon om Norges Diabetesforbund og diabetes.
En landsomfattende interesseorganisasjon for personer som er blitt langvarig syke etter flåttbitt, deres pårørende og andre interesserte. Informasjon om borrelia og sykdommen borreliose, også kalt lymes sykdom, og andre flåttbårne sykdommer.
Artikkel i Store norske leksikon om mononucleosis infectiosa, kjertelfeber, monocyttangina, populært kalt kyssesyke, infeksjon som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV).
Informasjon om Cøliakiforeningen og sykdommen, diagnose, behandling, forskning og diett. Tilbyr forum, bakekurs, aktiviteter, informasjon om rettigheter og tips ved reiser.
Omtale av Borrelia burgdorferi bakterien fra flåttbitt som kan gi Lymesykdom, også kalt borreliose og flåttsykdom.
Informasjon om organisasjonen og døvblindhet.
Informasjon om foreningen, lokalforeninger, arrangementer og stamming generelt. Tilbyr diskusjonsforum og lenkesamling.
Et samarbeidprosjekt mellom enkeltbrukere, representanter fra FFO og SAFO, Familieprosjektet/Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring, Sosial- og Helsedirektoratet, samt en rekke fagfolk. Informasjon for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne grunnet i psykiske vansker eller kronisk sykdom.
Interesseorganisasjon for de med sykdommen Epidermolysis Bullos (EB), deres pårørende og andre interesserte. Nyheter og artikler sykdommen.
Svend Gammelby Jensens oppdagelse av hvordan molybden kurerte hans urinsyregigt (podagra).
Opplæring og veiledning i effektive og positive behandlingsmetoder basert på Anvendt Atferdsanalyse (ABA - Applied Behavior Analysis)og Målrettet Miljøarbeid.
Informasjon om blodtrykk og hypertensjon; årsaker, symptomer og behandling. Nettstedet er delt i to; en del for helsepersonell og en del for pasienter.
Tilbud til hjerte- og lungesyke om forebygging, behandling og rehabilitering. Informasjon om hjerteinfarkt, tuberkulose, astma, KOLS og skader som følge av røyking. Informasjon om organdonasjon.
Behandling av øresus (tinnitus) og andre hørselsskader i Tallinn, Estland. Informasjon, priser og medieomtale.
Informasjon om organisasjonen, sykdommen og fagartikler.
Nettsted om gastrostomi og om produktet Mic-Key.

Andre språk 31

Siste oppdatering:
2. desember 2019 - 6:35:09 UTC
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
Alle språk
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill