Norsk Vitenskap
193
Denne kategorien omfatter vitenskap i en bred definisjon av ordet: Naturvitenskap, matematikk, humanoria, ingeniørfag og teknikk.
More information

Underkategorier 20

Relaterte kategorier 1

Apollon
Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt, aktuelt og portrett.
Bjerknes Centre for Climate Research
Informasjon om senteret og dets aktiviteter, samt daglige klimanyheter og fakta om klima for vanlige folk.
Digitalarkivet
Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
Dokumentasjonsprosjektet
Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordbøker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og annet.
Forskning.no
Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne.
Forskningsdagene
En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen.
Forskningstorget i Oslo
Det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene. Arrangementet er gratis og blir holdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum.
Gemini
Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, søk i arkiv og lenkesamling.
Havforskningsinstituttet
Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Nyheter, informasjon om aktiviteter og produkter, samt populærvitenskapelig faktastoff.
Institutt for gruppeanalyse
Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere.
Kartlegging av piggsvin i Trondheim
Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim - et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen.
Nansenfondet
Fond til fremme av vitenskapelig forskning. Historie, statutter, informasjon om styre og virksomhet, samt søknadskjema.
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker.
Norges forskningsråd
Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet.
Norsk biokjemisk selskap (NBS)
elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trøndelag og Ås.
Norsk institutt for by- og regionforskning
NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet.
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det politiske systemet.
Norsk utenrikspolitisk institutt
Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål.
Radonkompetanse AS
Tilbyr rådgivning, informasjon, kartlegging, tiltak og kontroll for problemer relatert til radon i inneluft.
Realfagshjørnet
Populærvitenskap og matte-quizer.
Registreringssentral for historiske data (RHD)
En nasjonal institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS
Markedsbasert forskningsorganisasjon med faglig tilknytning til Norges handelshøyskole (NHH). Informasjon om ansatte, forskningsentre og -tema, publikasjoner og konferanser.
Sosionikk
Informasjon om den forholdsvis nye (fra 1970) psykologisk teorien og om personlighetstyper og forhold.
Statens strålevern
Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statistikk sortert etter emne og alfabetisk. Informasjon om kommuner, forskning, publikasjoner og selve SSB. Oppdateres daglig.
Vestlandsforsking
Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i miljøgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa.
Realfagshjørnet
Populærvitenskap og matte-quizer.
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet.
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker.
Digitalarkivet
Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det politiske systemet.
Registreringssentral for historiske data (RHD)
En nasjonal institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.
Forskningstorget i Oslo
Det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene. Arrangementet er gratis og blir holdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum.
Forskningsdagene
En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen.
Bjerknes Centre for Climate Research
Informasjon om senteret og dets aktiviteter, samt daglige klimanyheter og fakta om klima for vanlige folk.
Radonkompetanse AS
Tilbyr rådgivning, informasjon, kartlegging, tiltak og kontroll for problemer relatert til radon i inneluft.
Sosionikk
Informasjon om den forholdsvis nye (fra 1970) psykologisk teorien og om personlighetstyper og forhold.
Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS
Markedsbasert forskningsorganisasjon med faglig tilknytning til Norges handelshøyskole (NHH). Informasjon om ansatte, forskningsentre og -tema, publikasjoner og konferanser.
Norsk biokjemisk selskap (NBS)
elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trøndelag og Ås.
Norsk utenrikspolitisk institutt
Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål.
Norsk institutt for by- og regionforskning
NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.
Forskning.no
Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne.
Kartlegging av piggsvin i Trondheim
Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim - et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen.
Havforskningsinstituttet
Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Nyheter, informasjon om aktiviteter og produkter, samt populærvitenskapelig faktastoff.
Nansenfondet
Fond til fremme av vitenskapelig forskning. Historie, statutter, informasjon om styre og virksomhet, samt søknadskjema.
Apollon
Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt, aktuelt og portrett.
Gemini
Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, søk i arkiv og lenkesamling.
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statistikk sortert etter emne og alfabetisk. Informasjon om kommuner, forskning, publikasjoner og selve SSB. Oppdateres daglig.
Institutt for gruppeanalyse
Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere.
Norges forskningsråd
Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet.
Statens strålevern
Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.
Dokumentasjonsprosjektet
Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordbøker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og annet.
Vestlandsforsking
Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i miljøgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa.

Andre språk 84

Kategoriredaktør
hansfn
Siste oppdatering:
2. desember 2019 - 6:32:58 UTC
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
Alle språk
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt