Seeltersk Sport
1
Bie "Sport" wäide Websieden apnuumen, do sik mäd Wädkompe of uk mäd Spoas un Spil befoatje. Sportfereene konnen hier un uk noch unner "Regionoal" iendrain wäide. Winkele foar Sportreewen heere unner "Regionoal" of unner "Internet-Winkele".
More information
Foutbaal
Is n Balspil, wier die Bal nit mäd doo Hounde kaald wäd, man mäd Fäite.
Foutbaal
Is n Balspil, wier die Bal nit mäd doo Hounde kaald wäd, man mäd Fäite.

Other languages 82

Last update:
October 21, 2014 at 13:15:58 UTC
Sport
All Languages
Kultuur
Wirtskup
Komputer
Spiele
Suundegaid
Touhuus
Näis
Fräitied
Wieten
Regionoal
Wietenskup
Internet-Winkele
Sälskup