คอมพิวเตอร์
356
คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่นๆ อีกมากมาย เว็บไซต์ในหมวดคอมพิวเตอร์จะมืเนื้อหาเกี่ยวกับ
  • คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • ชิ้นส่วนและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์
  • คอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • สาขาที่ใช้แนวคิดของคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาอื่น แม้ว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ จะถูกจัดอยู่ในหัวข้อนั้น ตัวอย่างเช่น เพลงออนไลน์จะอยู่ในหมวดเพลง เว็บไซต์ที่ประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอื่น จะถูกจัดอยู่ในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตเสียง จะถูกรวมเข้าไปในหมวดย่อยของคอมพิวเตอร์
More information

หมวดหมู่ 15

เพิ่มเติมที่ : 1

บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จำกัด
ผู้ให้บริการส่งข้อความสั้นไปที่มือถือผ่านเว็บไซต์
บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วางระบบงาน ติดตั้งเครือข่าย และสอนการใช้งานไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ
บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วางระบบงาน ติดตั้งเครือข่าย และสอนการใช้งานไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ
บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จำกัด
ผู้ให้บริการส่งข้อความสั้นไปที่มือถือผ่านเว็บไซต์

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 89

บรรณาธิการหมวดหมู่
moui
ปรับปรุงล่าสุด:
สิงหาคม 23, 2019 at 6:35:09 UTC
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ