สังคม
353
หมวดสังคมครอบคลุมหัวข้อของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความคิดของคน การคาดการณ์ และความปรารถนา เกี่ยวกับโลกที่ผู้คนอาศัยอยู่ สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด ฯลฯ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม
More information

หมวดหมู่ 13

เพิ่มเติมที่ : 1

นานาสาระ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ในประเทศ ประวัติศาสตร์ไทย ศาสนา และสมุนไพร
ลักษณะไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพระพุทธปฏิมา ภูมิหลัง ศิลปะการแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้าน
เรารักประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ไทย ชีวประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และบุคคลสำคัญของชาติ
เรารักประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ไทย ชีวประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และบุคคลสำคัญของชาติ
นานาสาระ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ในประเทศ ประวัติศาสตร์ไทย ศาสนา และสมุนไพร
ลักษณะไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพระพุทธปฏิมา ภูมิหลัง ศิลปะการแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้าน

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 89

ปรับปรุงล่าสุด:
พฤศจิกายน 17, 2019 at 6:55:02 UTC
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ