World Thai สังคม
420
หมวดสังคมครอบคลุมหัวข้อของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความคิดของคน การคาดการณ์ และความปรารถนา เกี่ยวกับโลกที่ผู้คนอาศัยอยู่ สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด ฯลฯ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม

หมวดหมู่ 13

เพิ่มเติมที่ : 1

นานาสาระ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ในประเทศ ประวัติศาสตร์ไทย ศาสนา และสมุนไพร
ลักษณะไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพระพุทธปฏิมา ภูมิหลัง ศิลปะการแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้าน
เรารักประเทศไทย
ประวัติศาสตร์ไทย ชีวประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และบุคคลสำคัญของชาติ

หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น 88

ปรับปรุงล่าสุด:
กุมภาพันธ์ 19, 2018 at 9:45:05 UTC
สังคม
กีฬา
All Languages
ศิลปะ
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
เกม
สุขภาพ
บ้าน
ข่าว
นันทนาการ
อ้างอิง
ภูมิภาค
วิทยาศาสตร์
ซื้อของ