Tin học
144
Các trang có lịên quan về tin học.
More information

Subcategories 13

Related categories 1

Google – Wikipedia
Một công ty Internet có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1998. Sản phẩm chính của công ty này là công cụ tìm kiếm Google.
Máy tính – Wikipedia
Gọi là máy vi tính hay máy điện toán, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán hay kiểm soát các hoạt động mà có thể biểu diễn dưới dạng số hay quy luật lôgic. Giới thiệu các nguyên lý cơ bản, phân loại máy tính, các ứng dụng máy tính và phương thức hoạt động.
Mạng máy tính – Wikipedia
Được thiết lập khi có từ 2 máy vi tính trở lên kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên.
Máy tính – Wikipedia
Gọi là máy vi tính hay máy điện toán, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán hay kiểm soát các hoạt động mà có thể biểu diễn dưới dạng số hay quy luật lôgic. Giới thiệu các nguyên lý cơ bản, phân loại máy tính, các ứng dụng máy tính và phương thức hoạt động.
Mạng máy tính – Wikipedia
Được thiết lập khi có từ 2 máy vi tính trở lên kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên.
Google – Wikipedia
Một công ty Internet có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1998. Sản phẩm chính của công ty này là công cụ tìm kiếm Google.

Other languages 89

Last update:
August 13, 2019 at 6:45:08 UTC
Tin học
Trò chơi
Y tế - Sức khoẻ
Gia đình
Tin tức
Giải trí – Tiêu khiển
Thông tin Tham khảo
Địa phương
Khoa học
Mua sắm
Xã hội
Thể thao
All Languages
Nghệ thuật
Doanh nghiệp