Neutrální prostředek pro rovnoprávnou komunikaci a porozumění mezi lidmi, kteří nemají společný jazyk.
Více informací

Podobné kategorie 1

BULTENO
Internetová učebnice esperanta.
Celosvětová organizace mladých esperantistů
Kulturně vzdělávací organizace. Programy setkání, informace o činnosti, zprávy a fotografie.
E-Lingvo
Občanské sdružení propagující zavedení společného nadnárodního jazyka evropštiny pro komunikaci v Evropské unii.
E-Lingvo: Esperanto
Informace o jazyku, kritika jazyků a odkazy na učební materiály.
Esperanto
Internetová učebnice v češtině, angličtině i esperantu.
Esperanto.cz
Informace o jazyku, kurzy, činnost organizace, aktuality a akce.
Esperanto: Multlingva Inform-Centro
Sbírka odkazů na esperantské stránky.
Kurso de Esperanto
Multimediální počítačový program pro samostudium esperanta.
lernu!
Kurzy, letáčky, materiály a výuka esperanta.
STARTO: Věstník Českého esperantského svazu
Informace o činnosti, informace, odkazy na knihy a literaturu.
Učebnice esperanta
Multimediální učebnice rozdělená po lekcích, gramatické minimum, slovíčka a užitečné věty.
Wikipedie: Esperanto
Obsahuje dějiny, současnost a strukturu jazyka, srovnání textů, užitečné fráze i nedostatky.
Zamenhof.info
Životopis, dílo, citáty a činnosti esperantistických skupin inspirovaných L. L. Zamenhofem, iniciátorem tohoto mezinárodního jazyka.
Česká esperantská mládež - Ĉeĥa Esperanto-Junularo
Stránky sdružení mladých příznivců mezinárodního jazyka esperanto v České republice.
Esperanto.cz
Informace o jazyku, kurzy, činnost organizace, aktuality a akce.
E-Lingvo: Esperanto
Informace o jazyku, kritika jazyků a odkazy na učební materiály.
Celosvětová organizace mladých esperantistů
Kulturně vzdělávací organizace. Programy setkání, informace o činnosti, zprávy a fotografie.
Zamenhof.info
Životopis, dílo, citáty a činnosti esperantistických skupin inspirovaných L. L. Zamenhofem, iniciátorem tohoto mezinárodního jazyka.
Kurso de Esperanto
Multimediální počítačový program pro samostudium esperanta.
Česká esperantská mládež - Ĉeĥa Esperanto-Junularo
Stránky sdružení mladých příznivců mezinárodního jazyka esperanto v České republice.
Esperanto: Multlingva Inform-Centro
Sbírka odkazů na esperantské stránky.
Esperanto
Internetová učebnice v češtině, angličtině i esperantu.
lernu!
Kurzy, letáčky, materiály a výuka esperanta.
STARTO: Věstník Českého esperantského svazu
Informace o činnosti, informace, odkazy na knihy a literaturu.
Učebnice esperanta
Multimediální učebnice rozdělená po lekcích, gramatické minimum, slovíčka a užitečné věty.
BULTENO
Internetová učebnice esperanta.
Wikipedie: Esperanto
Obsahuje dějiny, současnost a strukturu jazyka, srovnání textů, užitečné fráze i nedostatky.
E-Lingvo
Občanské sdružení propagující zavedení společného nadnárodního jazyka evropštiny pro komunikaci v Evropské unii.

Tato kategorie v jiných jazycích: 15

Poslední změna:
říjen 29, 2018 at 11:38:27 UTC
Věda
Internetové obchody
Společnost
Sporty
Všechny jazyky
Kultura a umění
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdraví
Domov
Zpravodajství
Volný čas
Reference
Státy a regiony