Tato kategorie zahrnuje průmyslová odvětví a organizace, které jsou primárně zaměřeny na pronájem nemovitostí druhým; spravování nemovitostí pro druhé; prodej, koupi nebo pronájem nemovitostí pro druhé; a poskytování dalších služeb souvisejících s nemovitostmi, jako jsou například služby odhadce. Nepatří sem:
Jednotlivé výstavby a lokální developeři nejsou uváděni zde. Pro urychlení zařazení Vašeho webu jděte sem a zadejete Váš web prostřednictvím formuláře v lokalitě, ke které se Váš web vztahuje.

Developeři s nemovitostmi pouze v určité oblasti by měli své weby umisťovat do vhodné kategorie v Regionech. Vemte v potaz skutečnost, že zařazení Vašeho webu do nevhodné kategorie prodlouží dobu jejího zařazení.

Pro rychlejší umístění do adresáře dodržujte tyto tipy pro zadání webu:

Název: Název firmy nebo organizace

Popis: Popisuje web a měl by obsahovat vlastnosti, které ho odlišují od ostatních webů.

Tato kategorie zahrnuje firmy, které provádějí developerskou výstavbu nemovitostí.
Jednotlivé výstavby a lokální developeři nejsou uváděni zde. Pro urychlení zařazení Vašeho webu jděte sem a zadejete Váš web prostřednictvím formuláře v lokalitě, ke které se Váš web vztahuje.

Developeři s nemovitostmi pouze v určité oblasti by měli své weby umisťovat do vhodné kategorie v Regionech. Vemte v potaz skutečnost, že zařazení Vašeho webu do nevhodné kategorie prodlouží dobu jejího zařazení.

Pro rychlejší umístění do adresáře dodržujte tyto tipy pro zadání webu:

Název: Název firmy nebo organizace

Popis: Popisuje web a měl by obsahovat vlastnosti, které ho odlišují od ostatních webů.

Tato kategorie je určena pro weby, které buď primárně nebo výhradně obsahují odkazy na jiné realitní weby nebo obsahují seznamy nemovitostí. Weby realitních kanceláří do této kategorie nepatří, i když obsahují seznamy nemovitostí. Pro takové weby najděte vhodnou kategorii v kategorii Svět: Česky: Obchod a služby: Reality.
Tato kategorie zahrnuje odvětví a organizace, které jsou primárně zaměřeny na komerční (ne obytnout) část realitního průmyslu.
V této kategorii nejsou uváděny tyto weby:
Tato kategorie zahrnuje firmy z oblasti marketingu a reklamy, které se zaměřují na oblast realit. To zahrnuje firmy, které:
  • propagují realitní firmy prostřednictvím tištěných a dalších reklamních médií
  • provádějí analýzy realitních trhů
  • vytvářejí propagační předměty speciálně pro realitní profesionály
  • vyrábějí značky a cedule pro použití realitními kancelářemi
Do této kategorie přidávejte pouze firmy, které poskytují marketingové a reklamní služby speciálně pro realitní průmysl.
Tato kategorie odkazuje na regionálně zaměřené realitní kategorie. Lokální realitní kanceláře a další firmy najdete v těchto kategoriích.
V této kategorii jsou odkazy na regionálně zaměřené kategorie realit. V této kategorii nejsou zobrazovány žádné weby.
Tato kategorie obsahuje globální realitní kanceláře a stejně tak weby pro asociace, vzdělávání a školení, a další podpůrná odvětví určená pro realitní kanceláře.
Weby, které nejsou uváděny v této kategorii:
  • Všechny lokální nebo regionální realitní kanceláře jsou uváděny v kategoriích v Regionech dle města, kde je umístěna jejich kancelář. Toto je podrobně specifikováno v real estate guidelines.
Soubor činností, které zajišťují bezproblémový chod nemovitosti a odstraňují překážky, které by zabraňovaly jejím obyvatelům v užívání nemovitosti jako takové. Mezi ne patří např. úklid nemovitosti, opravy závad inženýrských sítí, běžná údržba zabraňující vzniku závad, řemeslné práce různého rozsahu (od malování po výměnu oken) nebo vedení účetních záznamů nemovitosti.
Každou stránku navrhujte do dané kategorie jen jednou.