Fotbal je nejrozšířenější sport v České republice.
Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku. Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte url a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky obsahují nyní (!). Vyvarujte se zájmen "já, my, naše.." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte.." atd. Nakonec žádost odešlete.
Futsal je podobně jako halový fotbal odnoží toho pravého fotbalu. Jak je z názvu patrno, hraje nehraje se venku, nýbrž v tělocvičně, či jiném krytém zařízení.
Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku. Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte url a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky obsahují nyní (!). Vyvarujte se zájmen "já, my, naše.." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte.." atd. Nakonec žádost odešlete.
Stránky jednotlivých fotbalistů.
Stránku navrhujte jen jednou.
Stránky fotbalových klubů ČR na všech úrovních.
Zařazujte stránky tam, kam patří v současné době.
Malý fotbal
Obsahuje stránky klubů či jednoltivců a svazů zabývajícími se tímto odvětvím spadajícím pod ČMFS.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky pro rozhodčí a zájemce o tuto náročnou činnost.
Stránky obsahující informace o soutěžích, turnajích, mistrovstvích apod. (zejména zahraničních)
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky okresních a krajských fotbalových svazů.
Každou stránku zadávejte jen jednou.
Obsahuje odkazy na stránky, jejichž primárním cílem je vzdělávání trenérů, trénování a příprava hráčů.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky věnované ženské a dívčí kopané.
Každou stránku navrhujte na zařazení jen jednou.
Stránky zpráv, médií, časopisů a e-zinů o fotbale.
Stránky navrhujte jen jednou.