Tato kategorie sdružuje stránky obsahující vědecké informace nebo informace o vědě jako takové. Speciální podkategorii má Akademie věd České republiky. Prosím všechny, kdo přidávají nové odkazy, aby je laskavě zařadili do příslušných podkategorií.
Přímo do této konkrétní kategorie nenavrhujte žádné stránky, které je možné navrhnout do některé z podkategorií či jiné specifičtejší kategorie v české tématické oblasti katalogu!
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky vědeckých pracovišť, organizací a institucí. Rovněž obsahuje odkazy na místa s vědeckou činností (BZ, ZOO apod.)
Každou stránku navrhujte jen jednou.
MjöllnirTato kategorie je určena pro všechny vědecké stránky, které se věnují naší planetě. Jedná se především o geologii, meteorologii, paleontologii a další příbuzné obory.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Obsahuje odkazy na stránky s různými zdroji a normami.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky časopisů, novin a pořadů s vědeckou tématikou.
Každou stránku navrhujte jen jednou.