Každou stránku navrhujte jen jednou.
Je přírodní věda spadající do velkého okruhu věd biologických. Zkoumá tu část přírody, kterou označujeme termínem flóra, tedy rostlinstvo a vše, co s ním souvisí. V rámci botaniky můžeme rozlišit další specializovanější vědní obory, jako: Geobotanika, morfologie rostlin, paleobotanika…
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky obsahující stránky s živočišnou a rostlinnou říší.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Genetika je biologická věda, zabývající se dědičností a proměnlivostí organismů. Název je odvozen od slova gen, které značí nositele dědičné informace.
Každou stránku navrhujte jen jednou.