Stránky v této kategorii by měly mít český popis a hlavně musí být česky, nebo mít alespoň českou verzi. Pokud tomu tak nebude, nemůžeme je, bohužel, zařadit. Odkaz uvádějte přímo na česky psanou stránku, ušetříte nám tím práci :-) Cestovní kanceláře patří do příslušných kategorií v státech a regionech (v případě cestovních kanceláří s jednou pobočkou). Cestovní kanceláře s více pobočkami a s širší působností navrhujte do podkategorie Cestovní kanceláře a agentury (přičemž hlavní sídlo - centrální pobočku můžete navrhnout i do přílušné regionální kategorie).
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

Každou stránku navrhujte jen jednou.
Kategorie obsahuje pouze stránky řetězců cestovních kanceláří a cestovních agentur (tj. takových, které mají více poboček v ČR). Stránky jednotlivých prodejců nyní zadávejte do příslušných Regionů - World/Česky/Státy_a_regiony.
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.

Tato kategorie zahrnuje stránky poskytovatelů dopravních služeb spojených s dojížděním na místa či potřebných k cestování.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Zahrnuje odkazy na stránky, jejichž obsahem jsou informace užitečné před vlastním cestováním.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky jenž se věnují specializovaným tůrám, cestování, projížďkám či zájezdům (např. horské, vodní, vlakové, náboženské, archeologické nebo lázeňské). Obecně vzato, cestovní kanceláře mají více než jednooborové zaměření, takže je nenajdete zde, ale v kategorii cestovníhch kanceláří a agentur.
Každou stránku navrhujte jen jednou.
Stránky obsahující odkazy na možné regionální turistické cíle.
Každou stránku navrhujte jen jednou. Je zřejmé, že tato kategorie bude spíš obsahovat odkazy do jiných kategorií Cestování a turistiky.
Stránky ubytovacích zařízení nyní zadávejte do příslušných Regionů - World/Česky/Státy_a_regiony. Cestovní kanceláře najdete v World/Česky/Volný_čas/Cestování/Cestovní_kanceláře_a_agentury.
Do této sekce katalogu navrhujte pouze kvalitní, jedinečné a užitečné stránky dostupné v českém jazyce. Při podání návrhu se prosím mimo jiné řiďte obecnými pravidly pro navrhování odkazů do české sekce katalogu!
Do této kategorie (případně podkategorií) NEnavrhujte stránky jednotlivých ubytovacích zařízení! Takové stránky navrhujte výhradně do regionální oblasti katalogu a to do příslušné kategorie, která odpovídá geografické poloze objektu.
Prosím, zařazujte jen stránky v češtině a v souladu s obsahem kategorie, a každé stránky vždy jen jednou.

Podle následujících propozic můžete snadno přidat stránku: Najděte si co nejbližší kategorii. Vyplňte URL (webovou adresu) a současný název stránek. Přidejte krátký popisek toho, co stránky nyní(!) obsahují a vyvarujte se zájmen "já, my, naše..." a rovněž výrazů jako "nejlepší, skvělý, báječný, mrkněte..." atd. Nakonec žádost odešlete.