Հասարակական կազմակերպություններ։
This corresponds to Society/Organizations/
This will contain, all possible organizations (advocacy, non-profit, ...)

more information (editors only)

Կրօնքի եւ հոգեւորութեան վերաբերեալ սայթեր։
Աղանդներ

more information (editors only)

Այս կատեգորիան պետք է ծառայի որպես ռեսուրս տարբեր բնույթի օրենքին վերաբերող կայքերի համար (այդ թվում՝ իրավաբանական ֆիրմաներ, իրավական խորհրդատվություն, օրենքների շտեմարաններ, տեղեկագրքեր, օրենքի վերաբերյալ ֆորումներ, կազմակերպություններ)։
Այս կատեգորիան պետք է ծառայի որպես ռեսուրս տարբեր բնույթի օրենքին վերաբերող կայքերի համար (այդ թվում՝ իրավաբանական ֆիրմաներ, իրավական խորհրդատվություն, օրենքների շտեմարաններ, տեղեկագրքեր, օրենքի վերաբերյալ ֆորումներ, կազմակերպություններ)։

more information (editors only)