Xəbər Agentliyi
Bu Kateqoriyada onlayn olan xəbər saytlar izafə edilər.
Xəbər Radioları.
Bu kateqoriyada musiqi və əyləncə radioları olmamalıdır.