Permainan Komputer mewakili semua jenis permainan yang menggunakan layar-kaca atau monitor komputer untuk menampilkan hasil interaksi pemain, termasuk yang dimainkan melalui peralatan komputer atautun konsol permainan.