Kategori ini mengandungi laman-laman sesawang dalam Bahasa Melayu yang berkaitan dengan hal-ehwal permainan elektronik, seperti permainan komputer, permainan konsol, arked dan juga telefon pintar.
Kategori ini hanya untuk laman-laman sesawang Bahasa Melayu yang berkaitan dengan permainan elektronik seperti konsol, komputer, konsol tangan dan telefon pintar. Laman sesawang mengenai permainan biasa seperti congkak dan Scrabble tidak diterima.


Jika laman sesawang anda adalah mengenai permainan bukan elektronik, sila hantarkan permohonan anda di https://curlie.org/World/Bahasa_Melayu/Permainan/Konventional/

MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA!