Компютъра е електронноизчислителна машина която приема и обработва информация математически или логически по зададена програма. Резултатите от този процес се представят визуално, печатат върху хартия, предават звуково, съхраняват в електронен вид за пренос към други компютри или се използват за управление на други устройства и процеси.

Съвременните компютри се превърнаха в универсален инсрумент с множество приложения. Интернет, включително Curlie, тази Интернет директория са създадени с компютри, съхраняват се от компютри, предават се чрез компютри и обикновенно се разглеждат на компютри. Тази категория съдържа списъци със сайтове главно за приложения на компютрите различни от тези попадащи в някоя от останалите главни категории на Curlie.
В категорията World/Bulgarian/Компютри и съответните и подкатегории се публикуват само сайтове на български език. Англоезични сайтове с компютърна тематика предлагайте за публикуване в Regional/Europe/Bulgaria/Business_and_Economy/Computers.

Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език. Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт. Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Интернет, световната мрежа е една нова медия и средство за комуникация свързващо хората от всяка точка на света. Интернет ни дава възможност да получаваме или предоставяме информация на други хора, фирми, организации или институциии .
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Интернет и съответните и подкатегории се публикуват само сайтове на български език. Англоезични сайтове с Интернет тематика предлагайте за публикуване в Regional/Europe/Bulgaria/Business_and_Economy/Internet Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език.
Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт.
Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата.
С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Категорията съдържа сайтове, отнасящи се до всички аспекти на компютърното обучение, включително: университети, курсове, сертификати, уроци, туториали, статии и електронни книги на различни теми.
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Образование и съответните и подкатегории се публикуват само сайтове на български език.

Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език.
Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт.
Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата.
С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Списък на организации в областта на компютрите и информационните технологии.
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Организации се публикуват само сайтове на български език. Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език.
Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт.
Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата.
С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Съдържа информационни и новинарски сайтове с тематика в областта на компютрите и информационните технологии.
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Публикации и Новини се публикуват само сайтове на български език. Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език.
Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт.
Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата.
С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Тази категория е само за сайтове на български език. Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт. Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Софтуерът (или компютърните програми), представляват набор от инструкции които компютъра изпълнява по време на работа и които му указват какво и как да извърши.
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Софтуер и съответните и подкатегории се публикуват само сайтове на български език.
Англоезичните сайтове със същата Интернет тематика предлагайте за публикуване в съответната категория на Regional/Europe/Bulgaria
Благодарим Ви.


  • Тази категория е само за сайтове на български език.
  • Моля, намерете най-точната категория отговаряща на тематиката на Вашия сайт. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
  • Предлагайте за вписване Вашият сайт използвайки само главния адрес на страницата.
  • Моля, не предлагайте дублиращи се вписвания на Вашият сайт.
  • Сайтове предлагани за вписване и съдържащи основно рекламно съдържание, няма да бъдат вписвани тук.

Български форуми за компютри и интернет.
Моля, препоръчайте само български форуми за компютри и интернет.
Тази категория е само за сайтове на български език. Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт. Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Тази категория е за всичко свързано с компютърния хардуер, всичко свързано с физическия свят на компютрите.
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Хардуер и съответните и подкатегории се публикуват само сайтове на български език. Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език.
Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт.
Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата.
С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.