Интернет, световната мрежа е една нова медия и средство за комуникация свързващо хората от всяка точка на света. Интернет ни дава възможност да получаваме или предоставяме информация на други хора, фирми, организации или институциии .
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Интернет и съответните и подкатегории се публикуват само сайтове на български език. Англоезични сайтове с Интернет тематика предлагайте за публикуване в Regional/Europe/Bulgaria/Business_and_Economy/Internet Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език.
Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт.
Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата.
С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Уеб базирани асоциации. Това са организации, подкрепящи основни звена от интернет потребители.
Моля подавайте само сайтове на асоциации, които са пряко свързани с интернет потреблението.

more information (editors only)


Тази категория е само за сайтове на български език. Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт. Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Блогът е лична страница, в която авторът пише каквото му хрумне ежедневно или поне често. Понякога CMS на блогове, като wordpress се използват за специализирани сайтове с много автори, като се получава нещо като новинарски сайт. По същество блогът може да е и новинарски сайт.
Моля подавайте само блогове, всички други сайтове ще бъдат изтривани.

more information (editors only)


Тази категория е само за сайтове на български език. Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт. Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Интернет доставчици (ISPs) са компании осигуряващи достъп до Интернет, комутируем, чрез наети линии, безжичен и т.н.
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Интернет/Доставчици се публикуват само сайтове на български език, на или за фирми предоставящи достъп до Интернет. Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език.
Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт.
Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата.
С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Български и-мейл сървъри.
Услугите включват уеб дизайн и разработка, хостинг и регистрация на домейни, оптимизиране и популяризиране на уеб сайтове, електронни пощенски кутии и др. Мисля че тази категория(Услуги) трябва да бъде разделена на подкатегории.
Тази категория е само за сайтове на български език. Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт. Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Тази категория е само за сайтове на български език. Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт. Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата. С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
Моля, предлагайте за вписване само страници на български език. В тази категория са включени сайтове, със съдържание засягащо "social networks" и "social bookmarks".
Световната Интернет мрежа съдържа огромно количество информация, лесно достъпна за потребителите. Но количеството данни е толкова обемисто, че наложи създаването на цял отрасъл който да позволи на потребителите да се справят с тази информация. Тази категория съдържа сайтове описващи пътищата за търсене и намиране на информация в Интернет, както и за начини чрез които собствениците на Web сайтове да ги направят по достъпни за търсене от потребителите.
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Интернет/Търсене се публикуват само сайтове на български език. Англоезични сайтове с тази тематика предлагайте за публикуване в Regional/Europe/Bulgaria/Business_and_Economy/Internet/Search_Engines. Благодарим Ви.
Тази категория е само за сайтове на български език.
Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт.
Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата.
С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.
В тази категорията може да откриете ресурси свързани с Web дизайн, разработка и поддръжка на Интернет сайтове или подобни услуги.
В категорията World/Bulgarian/Компютри/Интернет/Услуги се публикуват само сайтове на български език. Англоезични сайтове с тази тематика предлагайте за публикуване в Regional/Europe/Bulgaria/Business_and_Economy/Internet/Web_Design. Благодарим Ви
Тази категория е само за сайтове на български език.
Моля, намерете най-точната категория, отговаряща на тематиката на Вашия сайт.
Предлагайте за вписване Вашия сайт използвайки само главния адрес на страницата.
С малки изключения страниците се вписват в директорията само в една категория.