La infomàtica és un conjunt de ciències, tècniques i activitats relacionades amb el tractament automatitzat de dades.
Informàtica
World/Català

Aquesta categoria engloba els llocs web en llengua catalana relacionats amb la informàtica i internet.

Centres docents, universitats i cursos sobre Informàtica.
Entreu només llocs web en català sobre Formació Informàtica.
Evolució i història de la Informàtica. Biografies.
Entreu només llocs web en català sobre Història de la Informàtica.
La xarxa d'ordinadors mundial (World Wide Web).
Entreu llocs web en català sobre Internet. Escolliu una subcategoria apropiada per al vostre lloc.
Components físics i perifèrics d'ordinadors (Hardware).
Entreu només llocs web en català sobre Maquinari informàtic.
La Informàtica a la premsa, ràdio, televisió i premsa electrònica.
Entreu només llocs web en català sobre la Informàtica als Mitjans de comunicació.
Organitzacions i campanyes relacionades amb el món de la informàtica.
Entreu només llocs web en català sobre Organitzacions de temàtica informàtica.
La programació és la branca de la informàtica que s'ocupa de la concepció, l'escriptura i la verificació de programes informàtics.
Entreu només llocs web en català sobre jocs.
Programes informàtics, sistemes operatius i llenguatges de programació. (Software).
Entreu només llocs web en català sobre Programari informàtic.
La seguretat informàtica és el conjunt de mesures físiques, lògiques i administratives destinades a protegir la integritat i la confidencialitat de les dades informàtiques.