Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om internet.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om internet. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Ved tilmelding bør man vælge den mest passende underkategori. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Der tilmeldes kun sider på dansk.
Internet Domænenavne fungerer som et meget primitivt oversættelsessystem, der oversætter domænenavnet til et IP-nummer. Det er tænkt til at gøre det lettere for brugerne at finde frem til de steder, de søger, henholdsvis indtaste web- og mailadresser m.m. Computerne selv har ikke brug for koderne; de arbejder med IP-nummersystemet.
For steder, hvis indhold omhandler E-business, herunder særligt handel på Internet. Kategorien er først og fremmest tiltænkt den overordnede tilgang til emnet E-business. Således er ressourcer vedrørende artikler om og software til E-business, samt konsulenter som arbejder med emnet, at finde i denne kategori.
Kategoriens emne vil også kunne findes stavet som e-mail eller email.
Konsulentvirksomheder som primært beskæftiger sig med Internettet.
Hvis en konsulentvirksomhed beskæftiger sig med flere områder, skal den tilmeldes i den kategori det vurderes at dens primære forretningsområde hører under.

Sælger en virksomhed fx hardware som deres egenudviklede software kører på, skal virksomheden tilføjes under software.

Misbrug af Internettet dækker over typisk over ting såsom spam (reklamer via e-mails man ikke har bedt om), cracking (bryde ind i system med et destruktivt formål), misbrug af chat-rum (fx brugt at pædofile til at finde deres ofre).
Hjemmesider tilhørende organisationer hvis arbejdsområde primært er koncentreret omkring Internettet.
Organisationerne skal være danske, eller de afdelinger der medtages, skal være danske, og hjemmesiderne skal være på dansk.
Hjemmesider hvis indhold relaterer til World Wide Web, samt sider hvis emner dækker over mange forskellige kategorier, og som i stedet er samlet under én kategori der er baseret på indhold siderne har fælles, f.eks. webkamerarer.
Alle sider skal være på dansk, og falde under denne kategoris beskrivelse.
En samling af kategorier, der beskæftiger sig med søgning på Nettet.
Tilmeld venligst ikke her, men i den mest relevante underkategori.
Websider på dansk der er relateret til Internet- og/eller IP-telefoni. Evt. services der udbydes skal kunne benyttes i Danmark.
En Internet Service Udbyder, er et firma der beskæftiger sig med at tilbyde en service på Internettet til en kundegruppe. Det kan være lige fra selve adgangen til Internettet til feks. hosting af en hjemmeside eller email server.
For at tilmelde sites i denne kategori, kræves det at man udbyder en service på internettet der kan sættes ind under begræbet Internet Service Udbyder, samt at firmaet er placeret i Danmark.
Ved hjælp af såkaldt "streaming" er det muligt at sende direkte billeder og/eller lyd via nettet.