Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om religion.
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om religion. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Kategori for steder på dansk, der beskæftiger sig med buddhisme.
Esoteriske organisationer gør krav på hemmelig visdom, som kun er tilgængelig for en mindre gruppe af indviede.
Til denne kategori tilmeldes kun dansksprogede websteder, der handler om satanisme, luciferianisme og okkulte traditioner der hører ind under kategorien "venstre hånds vejen".
Troen på Allah og profeten Muhammed
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om Islam. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Kategorien indeholder links til sider skrevet på dansk om Jødiske forhold generalt.
Der optages kun sider skrevet på dansk
Tilmeld her web-steder, skrevet på dansk, der har indhold vedrørende menneskers religiøse og åndelige opfattelse ud i det kristne - og det liv det medfører.
Kategori for links relateret til kirker, foreninger og organisationer der har sit udgangspunkt i Bibelens ord og budskab - samt beskrivelser af hvad dette adfærdsmønster indebærer ved tilknytning til denne kirke, forening eller organisation . Herunder også de åndelige aspekter.
For portaler der dækker et emne inden for af større eller mindre brede i relation til religion, i form af links til relaterede sider, men også i form af egne artikler og baggrundsstof.
Optager både sider fra Scientologi-kirken, og evt. "anti"-scientologi-hjemmesider