Eestikeelsed leheküljed.
Web sites in Estonian.

Arvutid = Computers
Harrastused = Recreation
Kaubandus = Shopping
Kodu = Home
Kultuur ja meelelahutus = Arts
Mängud = Games
Regioonid = Regional
Sport = Sports
Teadus = Science
Teatmematerjalid = Reference
Tervis = Health
Uudised = News
Äri = Business
Ühiskond = Society

Kas sa räägid eesti keelt?
World/Eesti needs native Estonian editors!

Palun kirjeldage esitatavat lehte Eesti keeles kuni 30 sõnaga.

Ingliskeelsete lehtede jaoks on kategooria Regional: Europe: Estonia.
English-language sites about Estonia should be submitted to Regional: Europe: Estonia.

Eesti äri kodulehekülg.

Palume lisada ainult eestikeelseid lehekülgi ja hoolega jälgida, et vastav leht sobiks Teie poolt valitud kategooriasse. Descriptioni kirjutamisel järgige juhiseid ja üritage kirjutada võimalikult informatiivne lause(d) (mitte rida otsingusõnu vms). Korralikult lisatud lehekülg suurendab tunduvalt lehe lisamise võimalust kataloogi.

 Ingliskeelsete lehtede jaoks leidke palun sobiv kategooria Regional: Europe: Estonia alt.

Palume lisada ainult eestikeelseid lehekülgi ja hoolega jälgida, et vastav leht sobiks Teie poolt valitud kategooriasse. Descriptioni kirjutamisel järgige juhiseid ja üritage kirjutada võimalikult informatiivne lause(d) (mitte rida otsingusõnu vms). Korralikult lisatud lehekülg suurendab tunduvalt lehe lisamise võimalust kataloogi.

 Ingliskeelsete lehtede jaoks leidke palun sobiv kategooria Regional: Europe: Estonia alt.

Hariduse põhiküsimused, haridusasutused ja hariduse juhtimine Eestis ja Välis-Eesti kultuuriareaalis.
Kõik eestikeelset ja Eesti haridust puudutavad materjalid.

Palume lisada ainult eestikeelseid lehekülgi ja hoolega jälgida, et vastav leht sobiks Teie poolt valitud kategooriasse. Descriptioni kirjutamisel järgige juhiseid ja üritage kirjutada võimalikult informatiivne lause(d) (mitte rida otsingusõnu vms). Korralikult lisatud lehekülg suurendab tunduvalt lehe lisamise võimalust kataloogi.

 Ingliskeelsete lehtede jaoks leidke palun sobiv kategooria Regional: Europe: Estonia alt.

Palume lisada ainult eestikeelseid lehekülgi ja hoolega jälgida, et vastav leht sobiks Teie poolt valitud kategooriasse. Descriptioni kirjutamisel järgige juhiseid ja üritage kirjutada võimalikult informatiivne lause(d) (mitte rida otsingusõnu vms). Korralikult lisatud lehekülg suurendab tunduvalt lehe lisamise võimalust kataloogi.

 Ingliskeelsete lehtede jaoks leidke palun sobiv kategooria Regional: Europe: Estonia alt.

Juhised veebilehtede lisamiseks kategooria World/Eesti/Meedia/ alla:

  1. Lisa kategooria Meedia alla ainult neid veebilehti, mille sisu on tihedalt seotud teemaga meedia. Veebilehed, mille ainus või peamine suunitlus on kommertslik (näitena võib siinkohal tuua veebidisainibüroode ja reklaamiagentuuride kodulehed), siia kategooriasse ei kuulu. Nimetet lehed tuleb lisada sobivatesse temaatilistesse või regionaalsetesse kategooriatesse.

  2. Lisatava lehe pealkiri, peab olema veebilehe või teenusepakkuja korrektne, täielik nimi; palun ära kasuta lühendeid ja asjasse mittepuutuvaid märksõnu.

  3. Lisatava lehe kirjeldus peab ühe või kahe lausega edasi andma lehe sisu ja/või mõtte; palun ära kasuta reklaammärksõnu ega väärtushinnanguid, mille õigsust pole võimalik kontrollida.

  4. Kirjelduses kirjuta ainult 3. isikus.

Pealkirjad ja kirjeldused, mis ei vasta Curlie kehtestatud nõuetele, muudetakse toimetajate poolt ära. Suur aitäh, et järgid eelnimetet nõudeid ja aitad Curlie toimetajate elu kergemaks teha. Sellega suurendad ka märgatavalt oma veebilehe lisamise kiirust Curlie kataloogi.

Palume lisada ainult eestikeelseid lehekülgi ja hoolega jälgida, et vastav leht sobiks Teie poolt valitud kategooriasse. Descriptioni kirjutamisel järgige juhiseid ja üritage kirjutada võimalikult informatiivne lause(d) (mitte rida otsingusõnu vms). Korralikult lisatud lehekülg suurendab tunduvalt lehe lisamise võimalust kataloogi.

 Ingliskeelsete lehtede jaoks leidke palun sobiv kategooria Regional: Europe: Estonia alt.

Palume lisada ainult eestikeelseid lehekülgi ja hoolega jälgida, et vastav leht sobiks Teie poolt valitud kategooriasse. Descriptioni kirjutamisel järgige juhiseid ja üritage kirjutada võimalikult informatiivne lause(d) (mitte rida otsingusõnu vms). Korralikult lisatud lehekülg suurendab tunduvalt lehe lisamise võimalust kataloogi.

 Ingliskeelsete lehtede jaoks leidke palun sobiv kategooria Regional: Europe: Estonia alt.

Society pages in estonian.
Kirjeldage pakutava lehe sisu EESTI keeles kuni 30 sõnaga.