Kategooria sisaldab lehekülgi, mis käsitlevad eraisikutega seotud aspekte. Siit peaks leidma aadressraamatud, eraisikute koduleheküljed, teatud sotsiaalsetesse või muudesse gruppidesse kuuluvate inimeste probleeme kajastavad veebilehed ja peresuhteid hõlmavad materjalid.
Lisage palun ainult eestikeelseid lehekülgi, mis puudutavad eraisikute elu ja tegevusega seotud aspekte, erinevate inimgruppide tegevust või inimestevahelisi suhteid.
Kategooria, mis peaks koondama kõiki neid eraisikute kodulehekülgi, millel puudub kindel valdkond, mis kuuluvad mitmesse valdkonda või kus pole täiendavat infot peale inimese enda tutvustuse.
Palun lisage ainult eestikeelseid eraisikute kodulehekülgi. Ingliskeelsed leheküljed saatke kategooriasse /Regional/Europe/Estonia/Society.