Sitios sobre actividades culturais, artísticas, eventos, institucións artísticas, galerías e organizacións.
Webs en galego, cun contido claramente adicado a Artesanía ou Artesáns, sexan ou non galegos.

Engadiríamos neste directório ademais, aquelas webs que pudendo ter caracter comercial, de empresa, ou de organismos oficiais, teñan un contido dabondo interesante e claro no referinte a artesanía ou artesáns, ainda que o séu derradeiro fin sexa a súa promoción para a venda.

As Webs adicadas tan só a venda de productos artesáns, que non dispoñan de información adicional do tipo, como se fai, datos do autor, materiais empregados, etc... terán que ser engadidas nos seguintes directorios:

Sitios de tendas ou de compras por Internet deben ir á categoría: Top: World: Galego: Negocios: Compras

As Empresas que fabrican ou venden ó por maior artículos terminados dirixidos ó consumidor final. Top: World: Galego: Negocios: Productos de consumo

Esta categoría adicase as páxinas Webs editadas en galego. Engadiremos neste directorio as Webs que amosen información de interes sobre obradoiros, traballos, obras ou artistas relacionados cá artesanía.
Webs en galego, cun contido claramente adicado a Artesanía ou Artesáns, sexan ou non galegos.

Engadiríamos neste directório ademais, aquelas webs que pudendo ter caracter comercial, de empresa, ou de organismos oficiais, teñan un contido dabondo interesante e claro no referinte a artesanía ou artesáns, ainda que o séu derradeiro fin sexa a súa promoción para a venda.

As Webs adicadas tan só a venda de productos artesáns, que non dispoñan de información adicional do tipo, como se fai, datos do autor, materiais empregados, etc... terán que ser engadidas nos seguintes directorios:

Sitios de tendas ou de compras por Internet deben ir á categoría: Top: World: Galego: Negocios: Compras

As Empresas que fabrican ou venden ó por maior artículos terminados dirixidos ó consumidor final. Top: World: Galego: Negocios: Productos de consumo

Sitios sobre aquelas artes que se desenrolan nun escenario: circo, danza, maxia e teatro. Así como os actores e actrices que actúan nelas.
As artes plásticas son aquelas que manifiestanse a través de plasmar con materia maleable, plástica, os sentimentos, emocións, pensamentos, conceptos e todo aquilo que afecta o espíritu do home e que require dalgunha técnica para poder expresarse. Comprende a pintura, o grabado, a escultura e o debuxo, sendo éste o soporte necesario das outras disciplinas.
Asociacións de todo tipo dentro do campo da arte e a cultura en xeral.
Por favor, suxira unicamente sitios que se atopen redactados en galego, e que traten temas relativos a categoría descrita.
Películas, directores, actrices e directores galegos. Tamén páxinas de cine en galego.
Esta categoría é para sitios non comerciais que fornecen información sobre a Teoría Xeral e Filosofía do proceso de deseño. Os deseñadores comerciais deben enviar o seu sitio para a categoría máis axeitada do World/Galego/Negocios
As páxinas que traten sobre o deseño de páxinas web, non deben ser engadidas nesta categoría. Listaranse en World/Galego/Negocios/Informática.
A Música é a arte de combinar os sons e os silencios, ao longo dun tempo, producindo unha secuencia sonora que transmite sensacións agradables ao oído, mediante as cales se pretende expresar ou comunicar un estado do espírito.
A orixe etimolóxica provén da palabra MUSA, que en idioma grego antigo aludía un grupo de personaxes míticos femininos, que inspiraban os artistas.
Combinación de sons agradables ao oído. Arte de combinar os sons da voz humana ou de instrumentos. Composición musical.
Incluiranse nesta categoría:
- Sitios en linguaxe galega dedicados a bandas e artistas musicais.
- Sitios en galego da música do cine.
- Sitios sobre a historia da música.
- Sitios dedicados ao estudo académico da música.
- Sitios relacionados coa farándula, a música, a comunicación.
- Sitios con información persoal sobre músicos ou persoas relacionadas coa música, e
- Sitios de contido xeral e amplo (comunmente denominados portais) relacionados coa música.