Enderezos de webs de medios de comunicación, como radio, televisión e xornais ou publicación, sexan en papel ou dixitais.