Incluense os sitios dedicados ás bibliotecas e redes, sistemas ou programas relacionados con elas.