Esta categoría é para sitios en galego que describan varios países ou continentes. Os sitios que no cumpran con esta condición serán movidos á subcategoría que lle corresponda.
Os sitios e as descricións dos sitios deberán estar en galego. Os links a sitios en inglés deben estar na categoría Regional, non aquí.
Esta categoría é para páxinas escritas en galego sobre o continente. As descricións deberán estar en galego.
Esta categoría é para páxinas escritas en galego sobre o continente. As descricións deberán estar en galego.
Por favor, non envie sitios a esta categoría, só contén @enlaces ós municipios de cada provincia.