Sitios en galego, que versen sobre calqueira clase de problemática social ou política.
This category links to sites in galician dealing with every kind of social and political issue and controversy.
Sitios sobre a catástrofe do petroleiro nas costas galegas.
REGANOSA, é unha sociedade anónima que recibe, almacena e transforma gas natural licuado (GNL) a través da súa terminal de Mugardos, na ría de Ferrol, ó Noreste de España. Vecinos e ecoloxistas loitan polo peche desta planta, por considerala unha ameaza permanente para miles de cidadáns e, tamén, que supón un grave dano para o ecosistema da ria.
Por favor, suxira unicamente sitios, que se atopen en galego, e que traten temas relativos a problematica que plantexa a planta gasera de Reganosa.