Η κατηγορία Εργασία επικεντρώνεται στο να φέρει σε επαφή εργαζόμενους και εργοδότες.
Περιλαμβάνει επίσης ιστοσελίδες που ασχολούνται με:
  • Υπηρεσίες προσωπικού
  • Συμβουλές και βοήθεια στην ετοιμασία βιογραφικού
  • Αναζήτηση εργασίας
  • Διαχείρηση καριέρας
Οι ιστοσελίδες που καταχωρούνται σε αυτή τη κατηγορία είναι θεματικά γενικής μορφής. Εάν η ιστοσελίδα σας είναι εξειδικευμένη σε κάποιο τομέα εργασίας, παρακαλούμε αναζητήστε την κατάλληλη κατηγορία.