Αυτή η κατηγορία φιλοξενεί ιστοσελίδες που ασχολούνται με κάθε είδους κοινωνικό, πολιτικό θέμα και διαμάχη.
Παρακαλούμε μην υποβάλετε την ιστοσελίδα σας εδώ, εάν δεν καλύπτει σε βάθος και με πολύ περιεχόμενο κάποιο σημαντικό ζήτημα.