Με τον όρο Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, αναφέρουμε όλα εκείνα τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν μία ηλεκτρονική οθόνη για να παρουσιάζουν στον παίκτη τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Η οθόνη μπορεί να είναι είτε της τηλεόρασης, είτε κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή ή μίας κονσόλας παιχνιδιών κλπ.
Ιστοχώροι που παρουσιάζουν συγκεκριμένα παιχνίδια ή σειρές παιχνιδιών πρέπει να υποβάλλονται στην αντίστοιχη υποκατηγορία που ανήκουν.

Στη γενική κατηγορία Ηλεκτρονικά Παιχνίδια περιέχονται μόνο ιστοσελίδες που ανεξαρτήτως πλατφόρμας αναφέρονται γενικά στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ή ιστοσελίδες που δεν ανήκουν σε κάποια από τις υπάρχουσες υποκατηγορίες.

Παρακαλούμε, εαν η ιστοσελίδα που θέλετε να προτείνετε πουλάει προΐόντα ή υπηρεσίες σχετικά με ηλεκτρονικά παιχνίδια, τότε η κατάλληλη κατηγορία να την υποβάλλετε είναι η εξής: Αγορές

Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά παιχνίδια, που ανήκουν μόνο σε μία ορισμένη πλατφόρμα ή σύστημα (κονσόλα παιχνιδιού), για παράδειγμα Playstation, Xbox, Sega κλπ.
Ιστοσελίδες που αναφέρονται τόσο σε κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όσο και σε παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανήκουν στην πιο γενική κατηγορία: Παιχνίδια:Ηλεκτρονικά Παιχνίδια.

Παρακαλούμε, εαν η ιστοσελίδα που θέλετε να προτείνετε πουλάει προΐόντα ή υπηρεσίες σχετικά με κονσόλες παιχνιδιών, τότε η κατάλληλη κατηγορία να την υποβάλλετε είναι η εξής: Αγορές