Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
Σε αυτή την κατηγορία καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνο επίσημες ιστοσελίδες που προέρχονται από ΑΤΕ Ιδρύματα. Εάν πρόκειται για σελίδες με δραστηριότητα φοιτητών ανά σχολή, όπως πολιτική πρωτοβουλία ή οδηγός σπουδών και σελίδες συμβουλευτικού χαρακτήρα, θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο στην υποκατηγορία "Οργανώσεις".
Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
Ινστιτούτα και φροντιστήρια ξένων γλωσσών
σχολές και τμήματα